NEREGYS IR VISUOMENĖ

 

GRAŽI IR GERA


"Graži ir gera kaip namai mokykla. Linkiu vilties kolektyvui mylėti savo darbą - kaip mylite, mylėti vaikus - kaip mylite. Tegul bus visiems ateinanti šventė laiminga. Dėkoju už Jūsų pasišventimą. 

D. Grybauskaitė" 

 

Kiekvienas gavo po didelį prezidentišką saldainįTokie žodžiai liko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro svečių knygoje. Juos įrašė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Artėjančių Kalėdų proga centre ji lankėsi gruodžio 14 dieną. 

Šalies vadovės vizitas prasidėjo susitikimu su moksleiviais ir pedagogais centro aktų salėje. Čia viešnia žiūrėjo mokinių spektakliuką. Jo autorė - mokytoja Lina Puodžiūnienė. Fortepijonu paskambino vienuoliktokas Justas Pažarauskas. Abiturientas Arnoldas Januškevičius viešniai padovanojo paties nutapytą paveikslą. Sveikinimo žodyje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė: "Šiandien jūs man padovanojote savo daineles, kūrybą ir piešinį. Tai gražiausia, ką jūs turite. Jūs pasaulį matote, ko gero, geriau, nei mes sugebam. Todėl, kad jūs pasaulį matote savo siela, savo širdimi. Kartais mes užaugę prarandame tą gebėjimą. Todėl jūsų gyvenimai yra patys giliausi, patys tikriausi. Pasistengsime, kiek galėsime, jums padėti. Tada, kai galėsime. Bet jūs patys vidumi esate tokie stiprūs, kad galėsite padėti mums visiems, ir išmokysite, kaip išgyventi, kaip atsilaikyti, kaip išmokti džiaugtis tuo, ką turi". Kiekvienam moksleiviui viešnia padovanojo po didelį prezidentišką saldainį, taip pat paliko žaislų, didžiulį vaikščiojantį meškiną, kalbantį reljefinį gaublį. Prezidentė atminimui salėje nusifotografavo su moksleiviais ir pedagogais. Vaikai viešnią išlydėjo skanduodami: "Ačiū, ačiū". 

Po susitikimo šalies vadovę susipažinti su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru pakvietė jo direktorė Angelė Daujotienė. Pažintis prasidėjo nuo kompiuterinės technikos taikymo skyriaus. Čia Dalia Grybauskaitė klausėsi kalbos sintezatoriaus, bandė rašyti brailio raštu. Neregiams skirtos kompiuterinės technikos gudrybes Prezidentei atskleidė dešimtokai ir skyriaus vedėjas Vitas Purlys. Garbingai viešniai buvo smalsu pakalbinti kiekvieną mokinį, pasidomėti, kaip jam sekasi, kaip jis mokosi.  

Prezidentei D. Grybauskaitei buvo įdomu ir geografijos kabinete. Čia ji apžiūrėjo reljefinius žemėlapius, gaublius, centro pedagogų sukurtas mokymo priemones. Geografijos mokytojas Vygantas Mockūnas pasiūlė, kad apie kabinetą ir geografiją su viešnia kalbėtų patys moksleiviai - aštuntokai. Prezidentė sakė, kad geografija paskatino ją domėtis ekonomine geografija, istorija, kitų šalių gyvenimu. Studijuodama moksleivių rodomą reljefinį Lietuvos apskričių žemėlapį, ji pajuokavo sakydama, kad po apskričių reformos, matyt, teks pasigaminti naują žemėlapį.  

Prezidentės dėmesio sulaukė ir kelias negalias turintys penktos lavinamosios klasės vaikai. Su jais bendrauti padėjo mokytoja Vida Šakočiūtė. Viešniai pademonstruotos specialiai šiems vaikams skirtos ugdymo priemonės. 

Prezidentė lankėsi 1a klasėje1a klasėje šalies vadovei vaikai brailio raštu parašė kalėdinių sveikinimų. Mokytojos Zitos Pukenienės mokiniai Daliai Grybauskaitei linkėjo geros sveikatos, daug džiaugsmo, laimės gyvenime, sėkmingo darbo. Vaikai viešniai padovanojo pačių padarytą atviruką, padeklamavo eilių. Prezidentė džiaugėsi šioje klasėje vėl sutikusi moksleivių spektakliuke jau matytus vaikus: "Tave mačiau ant scenos, ir tave mačiau..."  

Palikusi įrašą mokyklos knygoje ir pabendravusi su žurnalistais šalies vadovė išvyko iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro.  

Paprašyta pasidalinti įspūdžiais apie vizitą, centro direktorė Angelė Daujotienė sakė esanti maloniai nustebinta, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą Prezidentė aplankė dar pirmaisiais savo prezidentavimo metais. Direktorė sakė: "Mes esame tarp pirmųjų mokyklų, kuriose lankėsi Lietuvos Prezidentė. Nepamirštamą įspūdį paliko ir nuoširdus, šiltas Prezidentės bendravimas su moksleiviais. Mokykloje ji buvo visai kitokia, nei esame įpratę matyti viešoje aplinkoje".  

Moksleivių ir pedagogų širdyse liko šiltas prisiminimas apie kalėdinį Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apsilankymą.  

Beje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centre yra lankęsis ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Tarpukario Lietuvoje žinių siekiančius akluosius ir silpnaregius Kauno aklųjų institute prezidentavimo metais aplankė Antanas Smetona bei jau buvęs Prezidentas Kazimieras Grinius. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]