VIRŠELIS

 

A. W. BOUGUEREAU. HOMERAS IR JO PALYDOVAS


Parašas po iliustracija

Kaip senovės Graikijoje buvo vaizduojamas Homeras, nagrinėjo vokiečių menotyrininkas G. Hafneris. Jis pažymi: kai V a. pr. Kr. parūpo turėti Homero atvaizdą, savaime suprantama, nebuvo jokių žinių apie dainiaus išvaizdą. Kad Homero būta aklo, spręsta iš himno Apolonui, kur buvo minimas "aklas žmogus iš Chijo salos", ir iš "Odisėjos", kur vaizduojamas aklas dainius Demodokas. Homero statula stovėjo kartu su kitomis - tarp jų ir Heziodo - Olimpijoje ir buvo sukurta apie 460 m. pr. Kr. Tikriausiai būta šio, seniausiojo, Homero atvaizdo kopijų. Pagal stilių archajiškiausi iš likusių dainiaus atvaizdų - to laikotarpio originalo kopijos. Anksčiau buvo spėjama, kad vienas toks atvaizdas skirtas pagerbti Epimenidui, Kretos pranašautojui, 40 ar net 75 metus išmiegojusiam oloje, tačiau rastoji galva buvo stovinčio žmogaus statulos fragmentas - gaila, kad neišliko pati statula. Užmerktos akys turbūt reiškia aklumą. Aklas poetas viską mato vidiniu žvilgsniu ir kuria padedamas bei įkvepiamas mūzų. Raištis ant plaukų - heroizuoto ir sudievinto poeto simbolis (Hafneris, 1987). 

Dailininkas - jam būdingas realistinis stilius - pirmame paveikslo plane pavaizdavo su ilga lazda rankoje einantį Homerą. Jį paėmęs už rankos veda juodaplaukis paauglys berniukas. Dainiaus kūną dengia trumparankoviai pilki marškiniai ir ant vieno peties sege sutvirtintas ilgos baltos drobės apsiaustas. Už nugaros, odinio diržo, juosiančio krūtinę, prilaikomas, matyti į lyrą panašus styginis instrumentas. Žilstanti barzda puošia ramų, dailų pailgą vyro veidą. Ilgi plaukai perrišti virvele. Poetas visiškai neišsigandęs užpuolusio didelio rudaplaukio šuns. Užpuoliko išsigando tik berniukas palydovas. Jis prisišliejo prie senolio šono ir dar stipriau prispaudė prie krūtinės mažą ryšulėlį, kuriame, galima nuspėti, saugomas neseniai gautas maistas. Kad šis ryšulėlis keliauninkams yra brangus, patvirtina ir ant berniuko rankos kabanti tuščia rankų darbo pintinė. 

Antrajame plane pavaizduoti du berniukai, bandantys nuvaryti nuo keliauninkų šunį, jau norintį kibti į skvernus. Tolumoje matyti kiti šunys. Paveikslą pagyvina kalnuotas peizažas ir toli mėlynuojantis jūros lopinėlis. Dailininkui puikiai pavyko perteikti vidurvasario saulės įkaitintą žemę. Ja netrukus žengs du basakojai keliauninkai. 

Homero portretas, kaip ir daugelyje meno kūrinių, pateiktas ne be pagrindo sudievintas ir sureikšmintas. 

Šis įstabus, didelio formato (209 x 143 cm) paveikslas, nutapytas ant drobės aliejumi 1874 metais, yra saugomas Wisconsin Milwoukee meno muziejuje. 

Vytautas GUDONIS 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]