LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Gražina GRABIENĖ

LITERATŪRINĖS VALANDOS


Nuvesk mane, kur laikas akyse ištirpsta, 

Kur laimės upė įteka į širdį, 

Kur skruostai žemuogėm išsirpsta, 

Kur muziką kurtieji girdi. 

Tiktai širdies tu stygų neužgauk, 

Joje ir taip jau ilgesio per daug... 

 

Tai dainų autoriaus ir atlikėjo iš Panevėžio, žmogaus su regėjimo negalia Sigito Stankūno dainos "Pabūk džiaugsmu" žodžiai. Skambant šiai dainai rugpjūčio 28 d. į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro salę rinkosi žmonės, turintys regėjimo negalią, taip pat jų draugai, artimieji ir sveiki žmonės, prijaučiantys ir suprantantys neįgaliuosius. 

Susitikimai su šiais žmonėmis man visada ypatingi. Į kas mėnesį vykstančias literatūrines valandas jie ateina ne šiaip sau paklausyti. Daugelis iš jų kuria eiles, jas čia paskaito, išlieja savo džiaugsmą, liūdesį ar sielvartą. Žmonės su negalia sugeria į save kiekvieną pasakytą žodį, kuris jiems yra nusiraminimas, tikėjimas, viltis. 

Renginys Raseinių dienos centre

Todėl ir šį kartą renginį pradėjau linkėdama sugerti į save išeinančios vasaros paskutinę šilumą, pasisemti sveikatos ir stiprybės iš dosnaus rudens gėrybių.  

Muzikinėse-literatūrinėse valandose dažnai skaitome likimo sesės Idalijos Stankienės miniatiūras. Ir šį kartą "Eisiu į rudenį", "Rudens magija" buvo tikri žodžiai į širdį. 

Visuomet savo renginiuose laukiame visų mūsų mylimos poetės Sofijos Kveselienės. Džiaugėmės, žavėjomės jos skaitomomis eilėmis ir šįsyk. Išraiškingai ir jausmingai savo kūrybos eiles skaitė LASS Raseinių rajono filialo narė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Kauno fakulteto ketvirto kurso studentė Eglė Norvilaitė. Eglė ne tik skaito eiles, bet ir dainuoja. Renginyje ji pritardama gitara atliko dvi savo kūrybos bei vieną nežinomo autoriaus dainą. Jaunos merginos kūryboje atsispindi ne tik negalios išgyvenimai, bet ir meilės, grožio, vilties aidai. Eglės atlikti kūriniai tikrai sužavėjo visus susirinkusiuosius, kurie merginos pasirodymą palydėjo gausiais aplodismentais. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Veronika Čirvinskienė padėkojo Eglei už dalyvavimą, palinkėjo sėkmės bei įteikė atminimo dovanėlę. 

Gyvenimas ir likimas nepagailėjo ir ariogališkės Vidos Lisiukienės. Ši jautri, švelni moteris savo negalią įveikia viskuo domėdamasi, užjausdama kitus žmones, visada dalyvauja užsiėmimuose, renginiuose, mėgsta skaityti savo ir mėgiamų poetų eiles. Šį kartą ji skaitė Džordžo Bairono eilėraštį "Gyventi laisvėj man norėtųs". 

Savo džiaugsmus ir gyvenimo patirtį visuomet vaizdingai savo kūryboje išreiškia filialo narė Birutė Netikšienė. 

Renginyje dalyvavo LASS Raseinių rajono filialo pirmininkas Jonas Garbaliauskas. Jis pasirūpino, kad kuo daugiau filialo narių dalyvautų renginyje, turėtų galimybę parodyti savo kūrybą, pabendrauti su bendraminčiais. 

Antroje renginio dalyje visi dalyviai galėjo pažiūrėti V. Damaševičiaus ir A. Matonio filmą "Pasaulis be šviesos". 

Kultūrinė veikla - viena iš puikių priemonių žmogaus su negalia socialinei integracijai. Per kūrybą žmogus gali išreikšti save, savo išgyvenimus, patirtį. Tokie renginiai kaip literatūrinės valandos visuomet pritraukia nemažai dalyvių, skatina domėtis literatūros pasauliu ir pažvelgti į negalią visai kitaip. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]