TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI

 

PER ŠVIETIMĄ Į ATEITĮ


Emblema 'Aklųjų švietimui Lietuvoje - 80'Tokį šūkį šiais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) pasirinko minėdama Tarptautinę baltosios lazdelės dieną bei aklųjų švietimo Lietuvoje 80-metį. Švietimas ir ugdymas yra neatskiriama neregio gyvenimo dalis - tai daro tą gyvenimą prasmingą, suteikia galimybių aklam ir silpnaregiui augti ir tobulėti, siekti išsvajoto savarankiškumo. Šiandien, kalbant apie aklųjų ir silpnaregių švietimą, yra kuo pasidžiaugti: neregiai, kaip lygiaverčiai bendruomenės nariai, renkasi priimtinas profesijas, studijuoja aukštosiose mokyklose, sėkmingai integruojasi į darbo rinką, yra matomi visuomenėje, turi galimybę rinktis.  

Tačiau nelengvame neregio švietimo kelyje į ateitį dar yra sunkumų, trukdžių, kuriuos įveikti esame pašaukti visi, dirbantys šioje sistemoje. 

Švietimo prieinamumą specialiųjų poreikių asmenims reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 34 straipsnis. Specialiųjų poreikių vaikui - ir aklajam, ir turinčiam tik regėjimo likutį - jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, turi būti sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jų gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokykloje. Švietimo prieinamumas turi būti užtikrintas atitinkamai pritaikius mokyklos aplinką, teikiant specialią pedagoginę - aišku, ir tiflopedagoginę - bei kitokią pagalbą, aprūpinant ugdymui mokykloje skirtomis techninėmis pagalbos bei specialiomis mokymo priemonėmis. 

Įstatymais reglamentuotas integruotas aklųjų ir silpnaregių mokymas, grįstas tais pačiais principais ir nuostatomis kaip ir jų bendraamžių - reginčių moksleivių. Atsirado galimybė tėvams leisti mokytis savo vaiką arčiau namų, tuo tikslu stengiamasi sudaryti vis palankesnes sąlygas. Taigi kasmet vis daugiau aklųjų ir silpnaregių mokosi drauge su reginčiais bendraamžiais įvairių tipų mokyklose. Tačiau šiandien šiems vaikams ypač aktuali tiflopedagogo pagalba. 

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, 2007-2008 m. apie 390 aklųjų ir silpnaregių vaikų ugdomi bendrosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse, o specialiąją pedagoginę (tiflopedagoginę) pagalbą visoje šalyje jiems teikia tik 9 tiflopedagogai. Tai kelia susirūpinimą, kad tokia būtina tiflopedagogo pagalba integruotai besimokantiems vaikams vis sunkiau prieinama - rajonuose jaučiamas tiflopedagogų stygius, o studijuoti ar įgyti tiflopedagogo kvalifikaciją dėl sudėtingų darbo sąlygų neatsiranda norinčių. Kad galėtų suteikti mokiniams reikiamą pagalbą, mokytojai tiflopedagogai kartais važiuoja 100 ir daugiau kilometrų. Kelionėje užtrunkama daug daugiau laiko, nei būtų užtrunkama teikiant specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams ar konsultuojant jų mokytojus, tėvus.  

Šį ir kitus jaunosios kartos ugdymo probleminius klausimus rekomenduotume aptarti vietose, savo rajono ar regiono aplinkoje, mokyklose, kolegijose bei universitetuose. Reikėtų rengti susitikimus, diskusijas su vietos pedagogais, dėstytojais, su savivaldybių darbuotojais, atsakingais už šią sritį, vaikais ir jų tėveliais. LASS centro taryba jau kreipėsi į aukščiausias šalies valdžios institucijas dėl tiflopedagogo pagalbos regionuose. 

Apie esamą švietimo situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse bus kalbama LASS rengiamoje tarptautinėje konferencijoje "Kokybiškas išsilavinimas - pripažinta neregių ir silpnaregių teisė", kuri vyks spalio 16-17 dienomis Vilniuje, "Best Western" viešbutyje. Konferencijoje dalyvaus atstovai iš Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo įstaigų, LASS rajonų filialų ir kitų institucijų, atvyks svečiai iš Anglijos, Skandinavijos bei kitų šalių. 

Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga kaip ir kasmet LASS rajonų filialuose bei regionų ir socialinių paslaugų centruose, ugdymo įstaigose vyks daugybė renginių visuomenei. Tradicinės - jau 11-osios - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos dienos "Susitikimai" šiais metais rengiamos Žemaitijos krašte Kretingoje spalio 8-9 dienomis. Kretingos muziejuje bus pristatyta "Susitikimų" programa, numatytas dviejų parodų atidarymas - meno pažinimo parodos "Liečiu - matau" ir "Švietimas - neregio kelias į ateitį". Jos skirtos Aklųjų švietimo Lietuvoje 80-čiui. Muziejuje vyks LASS atstovų susitikimas su rajono savivaldybės vadovais, žiniasklaida bei vietos bendruomene. Vėliau Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje neregiai literatai susitiks su Kretingos krašto literatais, pasidalins kūrybine patirtimi, pristatys savo knygas. Vakare Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Kitos dienos programa tęsis Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje, Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, Vaikų ugdymo centre, kur vyks aklųjų ir silpnaregių ugdymo specialistų susitikimai su pedagogais ir moksleiviais bei akcija "Paliesk savo vardą". LASS dienas "Susitikimai" užbaigs Kretingos kultūros centre surengta Klaipėdos įmonės "Regseda" aklųjų bei silpnaregių gaminių paroda ir meno mėgėjų nuotaikingas koncertas "Aš jaučiu tave, pasauli", kuriame dalyvaus geriausi Klaipėdos bei Kretingos kolektyvai ir atlikėjai. 

Spalio 15 d. choras "Vilnius" muzikos gerbėjus tradiciškai pakvies į nuotaikingą koncertą "Meilės vėjai" Vilniaus rotušėje, skambės daugiausia amerikiečių kompozitorių dainos - monologai, duetai, chorai iš miuziklų, skirti nepakartojamo jausmo virpuliui - meilei. "Vilniaus" chorui talkins šokėjai, žymūs solistai bei T. Leiburo ir J. Cechanovičiaus instrumentinė grupė. Skambės nuostabūs J. Hermano, J. Kerno, K. Porterio, R. Rodgerso ir kitų kompozitorių kūriniai. 

Spalio 30 d. Lietuvos aklųjų bibliotekoje numatyta LASS ir Lietuvos dailės muziejaus dvimečio edukacinio meno pažinimo projekto "Magiškas M. K.Čiurlionio pasaulis" dalinis pristatymas. Parodoje bus eksponuojami Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurti liečiami objektai, erdvinės instaliacijos pagal M. K.Čiurlionio dvylikos paveikslų ciklą "Zodiakas" (1907 m.). Menininko sudėtingą jausmų pasaulį padės suvokti jo sukurta muzika, taip pat multisensorinė įranga ir joje instaliuoti tekstai, gamtos šlamesiai ir kt. Ši paroda skiriama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui ir bus galutinai baigta 2009 m. Projekto įgyvendinimą rėmė Švietimo ir mokslo ministerija bei Kultūros rėmimo fondas. 

Kaip ir kasmet visuose šalyje vyksiančiuose Tarptautinės baltosios lazdelės dienos renginiuose tikimės aklųjų ir silpnaregių bendruomenės narių aktyvaus dalyvavimo ir visuomenės dėmesio. 

LASS centro taryba 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]