IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

SIMONUI BESIGIRSKUI - 80


Liepos 4 dieną kauniečiui Simonui Besigirskui sukanka 80 metų. Tai pedagogas, daugiau kaip trisdešimt trejus metus dirbęs auklėtoju Kauno aklųjų internatinėje mokykloje bei Kauno silpnaregių mokykloje, garsėjęs kaip aklųjų ir silpnaregių sportininkų ugdytojas, treneris. 

S. Besigirskas gimė 1928 m. Žieveliškiuose, Kėdainių apskrityje (dabar - Jonavos raj.). Baigęs vidurinę mokyklą toliau siekė mokslo - pradėjo studijuoti Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo mažens auklėjamas patriotine dvasia, bendravo su Lietuvos patriotinėmis organizacijomis, įsijungė į jų veiklą. Sovietinis saugumas tuo laiku labai persekiojo ir baudė tikruosius šalies patriotus, taigi nukentėjo ir jaunasis studentas. 1951 m. Simonas buvo susektas, suimtas ir teistas - po teismo kalintas viename Murmansko lageryje. Po Stalino mirties buvo peržiūrėtos politinių kalinių ir tremtinių teismo bylos. S. Besigirsko dokumentai peržiūrėti 1956 m. pirmą pusmetį. Po reabilitacijos jam leista grįžti į Lietuvą. Tų pačių metų rudenį Simonas vėl buvo priimtas į Vilniaus pedagoginį institutą tęsti mokslų. 1958 m. baigė studijas, gavo diplomą, tapo istorijos mokytoju. Vienus mokslo metus mokytojavo Kelmės rajone, Liolių septynmetėje mokykloje. 1960-1961 mokslo metais Kėdainių rajono Gudžiūnų vidurinėje mokykloje dirbo mokslo dalies vedėju. Nuo 1961 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Kauno aklųjų vidurinėje internatinėje mokykloje auklėtoju, turėjo ir istorijos pamokų. Reikia pasakyti, kad mokyklos direktorius Antanas Baltramiejūnas, prieš kviesdamas į darbą S. Besigirską, gerai žinojo šio žmogaus praeitį, kaip ir keleto kitų, patriotiškai nusiteikusių pedagogų. Taigi direktorius patyliukais sakydavo: "Čia jums tarp neregių bus ramiau ir šiek tiek saugiau..."  

S. Besigirskui darbas su neregiais ir silpnaregiais moksleiviais patiko. 1975 m., mokyklą reorganizavus į Kauno silpnaregių mokyklą, toliau dirbo pedagogo darbą. Į užtarnautą poilsį išėjo 1994 metais, neregių švietimui atidavęs 33 darbo metus. Laisvalaikiu mėgdavo bendrauti su moksleiviais - ypač su vyresnių klasių berniukais: skatino jaunuolius sportuoti, lankyti lengvosios atletikos treniruotes, dalyvauti įvairiose varžybose. 25 metus treniravo jaunuosius mokyklos šaškininkus - juos ruošdavo individualioms ir komandų varžyboms. Jaunuosius sportininkus lydėdavo į respublikines ir tarprespublikines varžybas. Nemažai jo auklėtinių turi sporto meistro vardus ir aktyviai sportuoja. 

1988 m. S. Besigirskas aktyviai įsijungė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, skatino ir neregius kauniečius dalyvauti tautos išsivadavimo judėjime. Simonas tapo aktyviu Šaulių sąjungos Kauno skyriaus nariu, kurį laiką buvo Vytauto Didžiojo rinktinės ketvirtos kuopos pirmo būrio vadas, yra aktyvus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. S. Besigirskas iki šiol mielai bendrauja su buvusiais kolegomis pedagogais ir su buvusiais auklėtiniais. Pernai birželio mėnesį buvo vienas iš aktyviausių organizatorių ruošiant didelį bendrą buvusių Kauno aklųjų mokyklos pedagogų ir moksleivių susitikimą - už tą renginį esame nuoširdžiai dėkingi. Geros sveikatos, mielas jubiliate, ilgiausių metų. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugpjūčio 8 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1958) Vitas Purlys, tiflopedagogas, LASUC kompiuterių technikos taikymo skyriaus vedėjas. 

Rugpjūčio 18 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1898-1956) Mykolas Šidlauskas, ilgametis Kauno aklųjų mokyklos šepečių amato mokytojas.  

Rugpjūčio 21 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1958) Zofija Vilkienė (Smilingytė), aktyvi meno saviveiklininkė, dainos entuziastė. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]