SUKAKTYS

Arūnas VILČINSKAS

LASS LAZDIJŲ FILIALUI - KETURIASDEŠIMT


Sveikinimo žodį taria gydytoja D.Milukaitė-BuragienėLietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Lazdijų rajono filialas šių metų birželio 20 d. paminėjo keturių dešimčių metų veiklos sukaktį. 

Pirmiausia filialo nariai susirinko į Šv. Onos bažnyčioje laikomas mišias, kurios buvo aukojamos už akluosius ir silpnaregius. Kunigas Gvidonas Dovydaitis perskaitė evangelijos ištrauką apie akių šviesą kaip žiburį, tada klausėmės pamokslo apie regėjimą, kuris padeda suvokti pasaulį. Jubiliejinis renginys vyko Lazdijų socialinių paslaugų centro salėje, kurią savo rankomis išaugintomis gėlėmis papuošė Monika ir Bronius Daugirdai. 40-mečio proga buvo surengta fotografijų paroda, pateiktos nuotraukos iš žurnalo "Mūsų žodis" ir laikraščio "Dzūkų žinios", kur kalbama ir apie mūsų filialo veiklą. Aklųjų organizacija Lazdijuose įkurta 1968 metais. Pirmoji pirmininkė buvo Teofilė Zdanavičienė, sekretorė - Ona Pinelienė ir narė Stasė Tarutytė. Šiandien LASS Lazdijų filialas vienija 63 regėjimo negalią turinčius žmones, gina jų interesus, teikia savo nariams visokeriopą pagalbą. Neregių ugdymas, lavinimas reikalauja atskiro dėmesio, ypatingo požiūrio. Pasirengusi padėti ir Lazdijų rajono savivaldybė.  

Šventinį pranešimą jubiliejiniame minėjime perskaitė šių eilučių autorius. Visą filialo veiklą sąlygiškai galima suskirstyti į tris laikotarpius: nuo įsikūrimo 1968 m. iki nepriklausomybės atgavimo 1990 m.; nuo 1991 m. iki 2004 m.; ir nuo 2004 m. iki šių dienų. Pirmuoju laikotarpiu daug keliauta: po Lietuvą, buvusią SSRS. Tada apie organizacijos veiklą kruopštų metraštį rašė savanorė O. Mikelionienė ir pirmininkė O. Pinelienė. Antruoju laikotarpiu filialo veikla tarsi apmiršta, didelis narių pasyvumas. Per šį laikotarpį į LASS įstojo tik 18 žmonių. Nuo 2004 m., filialui pradėjus vadovauti šių eilučių autoriui, jo veikla vėl pagyvėja. Į LASS įstojo 28 aklieji ir silpnaregiai. Filialo nariai aplankė Druskininkus, Vilnių (LASUC), Alytų, Kryžių kalną, Šiluvą, Anykščius. 2005-2006 m. dalyvavo meno apžiūrose Kaune, o 2006-2007 - neįgaliųjų šventėse "Būkime kartu" Vilniuje. Lazdijuose 2006 m. organizavo 13-ąją aklųjų Maldos dieną. 2005 m. sugalvota graži tradicija - sveikinti filialo narius jubiliejų proga. Jau pasveikinta 16 narių. Į LASS Lazdijų rajono filialo 40-metį buvo pakviesta 10 filialo veteranų. Dėl sunkios sveikatos ir sutrikusio regėjimo ne visi galėjo dalyvauti. VšĮ "Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro" vyriausioji specialistė L. Orlova pasakė sveikinimo žodį ir įteikė padėkas už aktyvų dalyvavimą organizacijos veikloje mūsų filialo nariams J. Kmieliauskui, A. Macionienei, B. Bagdzevičienei,E.Urbonienei, M. Muliuolienei. Kiti veteranai bus aplankyti ir pasveikinti su filialo keturiasdešimtmečiu namuose. 

Jubiliejiniame minėjime Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Margelienė perskaitė mero A. Margelio sveikinimo žodžius. Meras linkėjo neprarasti optimizmo, kasdienybėje atrasti dvasios tvirtybei svarbių ir širdžiai brangių dalykų. Organizacijai jis linkėjo plėsti ir stiprinti savo veiklą ne tik rajone, šalyje, bet bendradarbiauti ir su Europos aklųjų sąjungos padaliniais, nes veikdami kartu būsime stipresni. Viešnia iš Vilniaus L. Orlova filialo 40-mečio proga įteikė nuostabią vazą gėlėms. 

Filialo tarybos narė O. Metelionienė pristatė koncerto viešnias iš Kauno: akių gydytoją D. Milukaitę-Buragienę, muzikos mokytoją J. Dailydienę ir jos mokinę Giedrę. Šios menininkės atliko pagal D. Milukaitės-Buragienės eiles sukurtų dainų. Vėliau šventinį koncertą tęsė R. Mazėčio vadovaujama kapela iš Lazdijų kultūros centro. Džiaugiamės, kad esame kartu kaip tvirta šeima, kad galime keliauti po Lietuvą, padėti tiems, kuriems sunku. Kol esame sveiki, bendrausime ir toliau. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]