VIRŠELIS

 

K. D. ŠENKAS. ŠV. PAULIAUS ATSIVERTIMAS


Parašas po iliustracija

Daugelyje žodynų pažymima, kad Sauliaus pašaukimas arba Sauliaus atsivertimas - tai populiariausias ir dažniausiai vaizduojamas Šv. Pauliaus gyvenimo siužetas. Keliaujantį į Damaską suimti krikščionių, jį netikėtai nutvieskė ir apakino stipri šviesa. Nukritęs nuo žirgo jis išgirdo lemtingąjį Jėzaus priekaištą. Tas pats balsas paliepė jam keltis, eiti į miestą, kur jam būsią pasakyta, ką turįs daryti toliau. Jo kelionės draugai stovėjo netekę žado, jie irgi girdėjo balsą, bet nieko nematė. Saulius (Paulius) vaizduojamas nukritęs nuo žirgo, paprastai su romėnų kareivių apsauga ir ginkluote. Danguje - Jėzus, angelai. Sauliaus palydovai arba skuba jam į pagalbą arba bando sutramdyti pasibaidžiusius žirgus. 

XVII a. vokiečių dailininkas Kristopas Danielius Šenkas (1633-1691) medžio raižinyje pavaizdavo Pauliaus apakinimo sceną. Pirmajame plane su kardu rankoje ant nugaros guli nuo žirgo nublokštas kariškais to meto drabužiais vilkintis vidutinio amžiaus vyriškis. Greta guli nuo galvos nukritęs šalmas. Barzdoto, vešliaplaukio vyriškio akys užmerktos. Jos ką tik buvo apakintos iš dangaus sklindančios baudžiančios šviesos. Antrajame plane - gražus, su besiplaikstančiais karčiais ir vešlia uodega ristūnas žirgas, nustebusiomis akimis žvelgiantis į šalia gulintį šeimininką. Trečiajame plane, paveikslo viršuje, pavaizduotas Kristus, laikantis didžiulį medinį kryžių, ant kurio jis žemėje ir buvo nukryžiuotas. Ant kryžiaus ir Kristaus rankų dar matosi kaltų vinių žymės. Vėjyje, susiliedamas su debesimis, plaikstosi Kristaus didžiulis apsiaustas, o iš burnos lyg tekantis upelis juosta, kurioje kažkas smulkiomis raidėmis parašyta, tikriausiai Jėzaus klausimas: "Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?". Visas paveikslas - rusvai gelsvos vario spalvos. 

Šis ekspresyvus darbas, atliktas 1685 metais, yra saugomas J. Paul Getti muziejuje Los Andžele.  

 

Vytautas GUDONIS 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]