IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

BAJANO VIRTUOZAS


Vasario 7 dieną muzikantui, bajanininkui Arvo Kunder būtų sukakę septyniasdešimt metų. Tai žinomas muzikantas Estijoje ir Lietuvoje. Su jaunystėje pamėgta muzika nesiskyrė visą gyvenimą. Jam iki šiol priklauso geriausio neregio bajano virtuozo vardas. 

A. Kunder gimė 1938 metais Tartu mieste, Estijoje. Tartu aklųjų mokykloje mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir kartu lankė vaikų muzikos mokyklos bajano klasę. Po to, 1953 - 1957 metais, mokėsi Tartu muzikos technikume. Kai baigė šią švietimo įstaigą, buvo pakviestas pasilikti, dėstė jauniesiems moksleiviams bajano specialybę. Estijos aklųjų draugijai plečiant leidybą aklųjų raštu buvo nutarta A. Kunder pasikviesti į šį darbą. Mat jis buvo puikiai išmokęs brailio raštą. 1962 - 1981 m. Kunder dirbo Estijos valstybinėje leidykloje brailio rašto knygų redaktoriumi ir korektoriumi. Tapo vienu iš geriausių brailio rašto raidžių rinkėjų Estijoje. 1981 m. persikėlė gyventi į Lietuvą, čia sukūrė šeimą ir įsidarbino tuometiniame LAD Vilniaus GMK. 

Dideli A. Kunder nuopelnai ir meno saviveikloje, į kurią jis įsijungė jau Estijoje. Dar studijuodamas, 1956 m. pradėjo vadovauti moterų vokaliniam sekstetui. Įvairiuose meno kolektyvuose grojo bajanu, o įvairiuose pučiamųjų instrumentų orkestruose grojo tūba. Arvo dalyvavo visose Pabaltijo aklųjų draugijų meno saviveiklos olimpiadose ir festivaliuose. Dažnai muzikuodavo šeimoje su broliu ir seserimi. Buvo sukūręs šeimyninį trio. Su įvairiais kolektyvais dažnai koncertuodavo, todėl tiek estams, tiek mūsų akliesiems meno mėgėjams buvo gerai žinomas. 

Nuo 1981 m. jis aktyviai įsijungė į Vilniaus aklųjų bendruomenės meno saviveiklą: grojo bajanu, tūba pučiamųjų instrumentų orkestre bei buvo rusų liaudies dainos ansamblio koncertmeisteris. Šiame kolektyve jis paliko ryškų pėdsaką. Jo muzikalumo ir meninės intuicijos dėka kolektyvas gerokai ūgtelėjo, išsiplėtė repertuaras. A. Kunder koncertuodavo ir vienas. Keliolika muzikos kurinių, atliekamų bajanu, yra įrašyta ir saugoma Lietuvos nacionalinio radijo fonduose. 1988 metais, minint Arvo Kunder penkiasdešimtąsias gimimo metines, muzikinių laidų redaktorė Liongina Stasiulienė paruošė ir išleido muzikinę kompoziciją apie atlikėją - "Atėjęs draugystės tiltais". 1994 - 1995 m. Lietuvos aklųjų biblioteka, siekdama išsaugoti ir populiarinti iki šiol geriausio neregio bajanininko kūrybinį palikimą, įrašė ir saugo jo atliekamus kūrinius. 1998 m. Vilniuje Arvo Kunder subūrė namų muzikavimo grupę ABI. Joje dainavo jo žmona Irena Petravičienė ir Bronė Špagina, A. Kunderiui pritariant bajanu. 2001 m. šeimai persikėlus gyventi į Kauną, repetuoti palengvėjo, nes visi atlikėjai gyveno greta. Ši grupė koncertuodavo ne tik LASS bendruomenės nariams, bet neatsisakydavo vykti ir į kitus miestus bei rajonus. Grupės repertuare buvo per 50 kūrinių. Be lietuvių, mielai buvo dainuojamos dainos latvių, estų ir rusų kalbomis. Ansamblis išleido dvi kompaktines plokšteles: 2002 m. - "Sujunkim širdį su daina", ir "Padainuokime vėl seną dainą" - 2004 m. Gyvendamas Kaune A. Kunder labai aktyviai dalyvavo LASS muzikiniame gyvenime, grojo įvairiuose instrumentiniuose ansambliuose. Koncertuodavo ir kaip solistas bajanininkas. Su muzika ir daina nesiskyrė iki gyvenimo pabaigos.  

Arvo Kunder mirė 2005 m. sausio 22 d. Kaune. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Kovo 4 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1908-1996) Antanas Verksnys, tarpukario Lietuvos kariuomenės dimisijos generalinio štabo pulkininkas leitenantas, buvęs politinis kalinys, prisiminimų knygos "Mano gyvenimas - liudininkas" autorius.  

Kovo 4 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1958) Kazimieras Gailius, LASS veikėjas, poetas, muzikos mylėtojas. 

Kovo 20 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1938-1993) Kazys Serapinas, tiflopedagogas, spaudos darbuotojas, literatas. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]