VIRŠELIS

 

J. P. MONTERO. APAKINTI SIRIJIEČIAI


Parašas po iliustracija

Senajame Testamente galima rasti pasakojimą apie tai, kaip Sirijos valdovas stengėsi nukariauti Izraelį, tačiau jam niekaip tai padaryti nesisekė. Atrodė, kad izraeliečiai žino apie bet kokį sirijiečių armijos judėjimą. Valdovas manė, jog tarp jų yra išdavikas, kuris praneša izraeliečiams apie visus jo karo planus. Tačiau vienas iš jo tarnų pasakė, kad Izraelyje yra pranašas Elisėjus, kuris gali girdėti, kas dedasi net caro miegamajame. Tada Sirijos valdovas nutarė pagrobti Elisėjų. Sužinoję, kur jis yra, sirijiečiai apsupo miestą. Tačiau Elisėjus pasimeldė Dievui ir, pranašui ištarus žodį, visi sirijiečiai buvo apakinti. Elisėjus išėjo prie jų ir pasakė, jog jie eitų paskui jį, o jis palydės iki to žmogaus, kurio jie ieško. Elisėjus nuvedė juos į Izraelio sostinę Samariją. Čia pranašas vėl kreipėsi į Dievą, kad šis sirijiečiams grąžintų regėjimą. Sirijiečiai atgavo regėjimą ir pamatę, kad yra apsupti Izraelio armijos, išsigando. Izraelio valdovas paklausė pranašo, ar negalima išžudyti priešų. Pranašas carui pasakė, kad šis ne ginklu paėmė sirijiečius į nelaisvę, todėl juos reikia paleisti į tėvynę. 

Šiuolaikinis dailininkas J. P. Montero savo iliustracijoje pavaizdavo siaubo apimtus sirijiečius, bėgančius iš Izraelio sostinės Samarijos. Pro pravirus miesto sienos vartus matosi sniego baltumo pastatai, iš tolo lyg sraunus upės vanduo, mindydama pargriuvusius, bėga tūkstantinė sirijiečių minia. 

 

Vytautas GUDONIS 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]