LASS LITERATŲ KŪRYBA

 

NEREGIŲ LITERATŲ KONKURSO LAUREATAS


Lietuvos aklųjų biblioteka jau tryliktą kartą organizavo neregių literatų konkursą. Jame dalyvavo keturi kūrėjai. Šių metų laureatu tapo Vytautas Talat Kelpša, gyvenantis Kazlų Rūdoje. 

Garbingo amžiaus žmogus pasakoja apie jį ir mūsų šalį ištikusią tragediją sovietams okupavus Lietuvą. Kartu su tėvais 1941 metais ištremtas į Sibirą, ne kartą vos išvengęs mirties, Vytautas pasakoja savo šeimos istoriją. Rašytojas Juozas Aputis, šios knygos recenzentas, rašo: "Sibiro tremtis sudaro didelę naujųjų laikų Lietuvos istorijos dalį, ir kiekvienas žmogus, užrašęs savo prisiminimus, - taip pat yra parašęs ir Lietuvos istorijos puslapį..." 

Tokio turinio knygų Lietuvoje išleista daug. Tačiau neregių, išgyvenusių Sibiro tremtį ir parašiusių atsiminimų knygas, kiek mums žinoma, yra tik du: Antanas Verksnys ("Mano gyvenimas - liudininkas", 1992 m.) ir Vytautas Talat Kelpša, šių metų laureatas ("Ne pasaką seku..."). Suprantama, kad šiandien, skaitytojui pateikiant tokios tematikos kūrinį, sudėtinga išvengti pasikartojimų, tačiau kiekvieno žmogaus išgyvenimai unikalūs, ir V. Talat Kelpšai pavyko juos pateikti taip, jog, gyvai pasakodamas, veda skaitytoją savo gyvenimo takais. Dvidešimt penkerius metus buvęs tremtyje, patyręs daug negandų, autorius atskleidžia ir kitų mūsų šalies tremtinių nelengvą būtį ir buitį. Aprašo lietuvių vienybę, vienų pagalbą kitiems, supratimą, kad išlikti galima tik susitelkus, gyvenant tikėjimu ir viltimi grįžti į Tėvynę. Autorius pasakojimą baigia grįžimu į Lietuvą po dvidešimt penkerių metų tremties. Spausdiname knygos ištrauką. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]