MENAS

Elė KAKANAUSKIENĖ

NEREGIAI SUVOKS ŽEMAITIJOS SOSTINĘ


Maketas 

Šių metų birželio pradžioje Telšių miesto Katedros aikštę papuošė savitas meno kūrinys, kartu tai ir praktiškai naudingas daiktas. Tai centrinės miesto dalies - Respublikos gatvės, Katedros aikštės, dar kelių aplinkinių gatvių, dažniausiai lankomų miesto svečių, - maketas. Maketas pagamintas iš bronzos ir uždėtas ant akmeninio pjedestalo. Taigi yra beveik amžinas - nebent jį kas nors specialiai sunaikintų ar sugadintų. Įdomus jis todėl, kad šiuo maketu galės gėrėtis ne tik šiaip praeiviai ir miesto svečiai, bet ir žmonės, turintys regėjimo negalią. Liesdami maketą neregiai galės susidaryti kalvų, ant kurių išsidėstęs miestas, gatvių ir pastatų vaizdą. Svarbesni pastatai pažymėti brailio raštu numeriais, šalia maketo tuo pačiu raštu duotas trumpas jų aprašymas, tad neregiai galės ir pasiskaityti, kur yra kas. Kol kas toks maketas vienintelis mūsų respublikoje, nors Europos Sąjungos šalyse tokie dalykai jau įprasti. Beje, būtent lankantis Olandijoje ir Vokietijoje, pažiūrėjus keletą miestų maketų, skirtų neregiams, Telšių rajono architektui Algirdui Žebrauskui kilo mintis panašų pasidaryti ir Žemaitijos sostinėje. Tiesa, Vilniuje neregiams yra skirti net du maketai - keraminis Žemutinės pilies ir plastikinis - Arkikatedros. Tačiau nei menine, nei medžiagos kokybe, nei teikiamos informacijos kiekiu jie neprilygsta maketui, papuošusiam Telšius. Be užrašo brailio raštu, lietuvių kalba skirto neregiams, makete esantys objektai dar yra aprašyti žemaitiškai, tad regintieji svečiai turės galimybę susipažinti su mūsų krašto kalba. 

 

Kūriniai 

Prie maketo - autorė VDA Telšių fakulteto absolventė E. TamošiūnaitėMaketas yra ne tik informacinis objektas, bet ir meno kūrinys. Tai Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto juvelyrikos ir kalvystės specialybės absolventės Eglės Tamošiūnaitės bakalaurinis darbas. Darbo vadovas žinomas respublikoje ir už jos ribų dailininkas "metalistas" docentas Romualdas Inčirauskas. Žemaitijos sostinės gatves puošia nemažai paties R. Inčirausko kūrinių, dailininkas džiaugiasi galėdamas įjungti į Žemaitijos sostinės gražinimą ir savo studentus. Lėšas, reikalingas maketui pagaminti (20 tūkstančių litų), paaukojo mieste veikianti kredito unija "Germanto lobis", kuri šiemet pažymėjo savo veiklos dešimtmetį. Maketas - ne vienintelis VDA Telšių dailės fakulteto studentų darbas, šią vasarą papuošęs miestą. Telšių katedroje atsirado du nauji švęsto vandens indai - tai irgi juvelyrikos ir kalvystės specialybės absolventės Ievos Anilionytės bakalaurinis darbas (darbo vadovė - lektorė Remigija Vaitkutė). Indai padaryti iš granito, darbui reikalingas lėšas irgi paaukojo privatūs rėmėjai - Zubavičių ir Šiaudkulių šeimos. Iš viso birželio mėnesį savo bakalaurinius darbus apsigynė trisdešimt devyni VDA Telšių dailės fakulteto absolventai. Miestelėnai dar galėjo pasigėrėti absolventės Kristinos Danilevičienės bakalauriniu darbu - skulptūra "Vamzdis", puošusia Turgaus aikštę Policijos dienos šventės metu. Beje, norintys galėjo ta skulptūra ir pagroti - papūtus į "Vamzdžio" angas pasigirsdavo garsas. Kitus darbus buvo galima pamatyti apsilankius Telšių parodų salėje, kur birželio 7-8 dienomis vyko VDA Telšių dailės fakulteto absolventų bakalaurinių darbų gynimas. 

Brailio raštas sukurtas 1826 metais. Beveik dviejų amžių prireikė, kol jis atkeliavo į miestą, pastatytą ant septynių kalvų - tai liudija apie Žemaitijos sostinėje augantį kultūros ir humaniškumo lygį. A. Žebrauskas garsėja kaip architektas, linkęs ne tiek kurti, kiek "nusižiūrėti" ar "nusirašyti" nuo kitų autorių. Spaudoje kelis kartus rašyta, kad net ir nacionalinę premiją jis gavo Rainių koplyčios projektą "nusirašęs" nuo kito senų laikų architekto Jono Virako. Tačiau šis "nusirašinėjimas" Žemaitijos sostinei kol kas gana naudingas - miestą nuolat papuošia įdomūs architektūriniai akcentai. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]