LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Arūnas VILČINSKAS

SUSITIKIMAS SU GYDYTOJA IR POETE


Savo kūrybos eilių paskaitė D. Milukaitė-Buragienė LASS Lazdijų rajono organizacijos nariai šių metų balandžio 26 dieną skubėjo į susitikimą su Kauno V teritorinio skyriaus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vedėja akių gydytoja Dalia Buragiene. Gydytoja ir medicinos slaugytoja Ingrida Kazlauskienė konsultavo mūsų sąjungos narius.  

Žmonės buvo labai dėkingi, kad jiems nereikėjo vykti į Kauną tikrinti akis.  

Po trumpos pertraukos Lazdijų socialinių paslaugų centro salėje prasidėjo poezijos popietė. Akių gydytoja Dalia Milukaitė-Buragienė pristatė naują eilėraščių knygą "Degančios viltys". Šis renginys - tai poezijos pavasario paukštės žvalgytuvės Lazdijuose. Tai buvo mielas ir širdžiai artimas vyturėlio čirenimas gimtojoje padangėje, nes poetės gimtinė - Šeštokų miestelis. Ji gimė savo senelių namuose. Juos seneliui paliko jo brolis Antanas Milukas. Tai tas pats žymus Amerikos lietuvių veikėjas, rašytojas, knygų leidėjas, kunigas, darbavęsis spaudos draudimo metu. Apie žmonos gydytojos giminę, kūrybą papasakojo jos vyras, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas. D. Buragienė taip pat yra šios sąjungos narė. Abu - vyras ir žmona - poetai. Dalia Buragienė apdovanota įvairiomis Amerikos lietuvių literatūrinių fondų premijomis, įtraukta į įvairius, Lietuvos ir tarptautinius, informacinius žinynus. V. Buragas paaiškino, kad knygos pavadinimas "Degančios viltys" - tai poetinis įvaizdis. Knyga įdomi tuo, kad poetė nusprendė atiduoti duoklę Šeštokų kraštui - išaukštinti iš jo kilusias specialistes moteris. Knyga labai moteriška: gausu moterų nuotraukų, įdomių dedikacijų, akrostichų. Be visų šių paskyrimų, autorė išlieka ištikima savo meilės lyrikai. Ji perbėga per visus keturis metų laikus. D. ir V. Buragų šeima labai vertina B. Brazdžionio kūrybą. Gydytoja ne tik pati rašo eiles, bet skatina, užkrečia kūrybai giminaičius, bendradarbius. Pirmininkas V. Buragas paminėjo, kad Nepriklausomų rašytojų sąjungai priklauso net 20 gydytojų. Vyras pasidžiaugė, kad žmona savo gydytojos darbe mato daugiau atjautos ir optimizmo. Sunku pasakyti, kur baigiasi kasdieninis gyvenimas ir prasideda kūryba. Poetę su jos gimtinėje pražydusių tulpių žiedais sveikino pusseserė, medicinos slaugytoja Marytė Šubonytė. Jai patinka lyriški Dalios eilėraščiai. Vaikystėje jos artimai bendravo. Dabar Marytė laukiama pusseserės namuose. Dalia perskaitė jai skirtą eilėraštį. Mokykloje būsima poetė išsiskyrė iš kitų: ji buvo užsisvajojusi, padangėmis skrajojanti mergaitė.  

V. Buragas pažymėjo, kad renginiuose jų poezijos knygos ne parduodamos, o dovanojamos.  

Gydytoja poetė Dalia Milukaitė-Buragienė susirinkusiems dovanojo eilėraščių knygą "Degančios viltys", o mes svečiams - rožių.  

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]