NAUJI LEIDINIAI

Juozas GRŪDA

VIEŠPATIE, AŠ REGIU!


KPDF prezidentas mons. Juozapas Antanavičius pristato naująji leidinįKatalikiškojo Prano Daunio fondo (KPDF) prezidentas mons. Juozapas Antanavičius dažnai sako ir kartoja: jeigu žmogus ko nors labai nori ir tiki to noro išsipildymu, tai būtinai taip ir turi būti - noras tampa realybe. Silpnaregiai ne kartą yra išreiškę norą ir pageidavimą turėti maldynėlį, kurį patys galėtų savarankiškai skaityti ir dalyvauti eucharistijoje, o negalintys atvykti į bažnyčią - melstis namuose. Ir štai lapkričio viduryje šis jų lūkestis išsipildė - buvo išleista maldaknygė "Viešpatie, aš regiu!" Įžanginiame žodyje į mielus bičiulius ir skaitytojus maldaknygės sudarytojas mons. J. Antanavičius prabyla: "Katalikiškasis Prano Daunio fondas seniai troško padėti tiems, kurie dėl susilpnėjusio regėjimo negali pasinaudoti visiems įprastomis maldaknygėmis, tad paruošėme šią knygelę didesnėmis raidėmis, kurią atsivertęs silpnaregis ar garbingo amžiaus žmogus sakytų: "Viešpatie, aš regiu!" - tai būtų man ir visiems talkininkams bei bendradarbiams didžiausias džiaugsmas."

Šioje maldaknygėje - beje, tai pirmoji maldaknygė Lietuvoje, skirta silpnaregiams, - sudėtos pagrindinės maldos, litanijos, kryžiaus kelias, rožinio slėpiniai ir giesmės. Knyga nedidelio formato, malonaus dizaino, kietais tvirtais viršeliais, ją patogu įsidėti į rankinę. Skaitytojų patogumui kiekvienas skyrius pradedamas iš naujo puslapio. Kiekvieno puslapio apačioje paliktas didesnis laukelis, kad maldaknygę skaitančiajam būtų patogu laikyti. Knyga išleista 3000 egzempliorių tiražu.

Nuo sumanymo išleisti maldaknygę iki jos pasirodymo praėjo keleri metai. Pagrindinis fondo uždavinys, kaip labdaringai organizacijai, nevykdančiai jokios komercinės veiklos, - sukaupti pakankamai lėšų knygos leidybai. Buvo paruošti keli projektai. Šių metų pradžioje gavus dalinį finansavimą iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo ledai pajudėjo. Šiek tiek lėšų surinko ir atsiuntė Austrijos aklųjų apostolato nariai. KPDF taryba šio projekto įgyvendinimą patikėjo viceprezidentui Juozui Valentukevičiui. Buvo kreiptasi į keleto šalių katalikiškas organizacijas, dirbančias aklųjų bei silpnaregių labui, klausta patarimo, kaip leisti tokią literatūrą. Priimtiniausia pasirodė lenkų patirtis. Be to, nuoširdi neregių bičiulė, tiflopedagogė Audronė Maksimaitienė, sužinojusi, kad planuojame leisti maldaknygę silpnaregiams, atnešė iš kaimyninės šalies parsivežtą lenkišką ir ją padovanojo. Sukaupę geriausią patirtį paruošėme maldaknygę silpnaregiams lietuvių kalba. Už nuoširdžią ir geranorišką pagalbą ruošiant knygą leidybai reikia tarti ačiū Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojoms: Gražinai Ramanauskienei, Genutei Gabrilevskajai ir Lilijai Oleškevič.

Šios knygelės pasirodymas - tai graži ir prasminga dovana visos Lietuvos silpnaregiams Kalėdų proga. Šios knygos pristatymai jau įvyko Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Maldaknygė turi paklausą.

Maldaknygę silpnaregiams "Viešpatie, aš regiu!" platina Katalikiškasis Prano Daunio fondas. Norintieji ją įsigyti, gali kreiptis ir į LASS struktūrinius padalinius - regionines organizacijas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]