MUMS RAŠO

Gražina SIDEREVIČIENĖ

JAUČIAMĖS PUIKIAI


Ne vieną posmą teko skaityti lietuvių kalbos, žemaičių krašto šventėse, renginiuose sausio 13-tosios tragiškiems įvykiams atminti. Jaučiu gyvas tautines tradicijas, rimtą požiūrį į kultūros ištakas. Smagiai jautiesi, kai salė pilna žiūrovų, o pastarųjų šio centro renginiuose niekada nestinga," - tai aktoriaus Egidijaus Stanciko žodžiai projekto "Aš atdarysiu pasakų skrynią" rekomendacijoje. Šie žodžiai ir paskatino pasidalyti mintimis, koks gyvenimo pulsas Kauno aklųjų ir silpnaregių centre.

Šiandienos kultūrinis gyvenimas diktuoja savas sąlygas - nuolatinė rėmėjų paieška, projektų kiekvienai masiškesnei šventei ar konkursui kūrimas, gebėjimas kultūrinių renginių gausoje rasti savo stilių, sudominti žiūrovą. Ir, svarbiausia, nepamiršti, kad esame aklųjų ir silpnaregių centras, kad svarbu daryti tai, kas aktualu, prieinama žmonėms su regos negalia. Kuo galime pasidžiaugti užvėrę 2006 metų duris, kokie projektai buvo sėkmingi ir verti Kauno visuomenės dėmesio?

Kauno miesto Kultūros skyriui pateikėme 6 projektus. Prašėme dalinio finansavimo tautinių šokių kolektyvų festivaliui "Susukime ratą jaunystės vardu", Kauno miesto pasakotojų konkursui "Aš atdarysiu pasakų skrynią - 2", LASS įkūrimo 80-čio šventei, Advento vakaronei - koncertui "Tu, bitele, leliumoj", liaudiškos kapelos "Bičiuliai" pasirodymui Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje "Gero ūpo" ir rašytojo Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms skirtam vakarui "Tavo veido šviesa". Visiems projektams buvo pritarta, lėšos, kad ir kuklesnės negu pageidavome, gautos. Ne marios tų pinigėlių - iš viso 9 tūkstančiai litų, tačiau šios lėšos buvo labai reikalingos mūsų sumanytoms idėjoms įgyvendinti, aktyviau integruotis į Kauno kultūrą, būti matomiems.

Per dešimtmečius gražiai klostosi bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis, daugėja mus palaikančių įvairių menininkų. Žinomas Lietuvoje Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, Muzikos ir teatro akademijos lektorius, LR kultūros ministerijai rekomenduodamas vieną iš projektų sako: "Jau ne pirmi metai mūsų solistai kviečiami į Baltosios lazdelės dienos, Moters dienos, Advento susikaupimo ir kitus proginius bei teminius renginius. Ypač džiaugiamės kultūros centro suteikiama galimybe koncertuoti mūsų teatro ir Muzikos akademijos jauniesiems atlikėjams. Tai vieta, skirta pasirodymams prieš naujas premjeras, konkursus, festivalius... Centras savo auditoriją mielai suteikia ir Muzikos akademijos rengiamiems projektams. Ši erdvė Kaunui svarbi savo kultūrine prasme - patogi, prieinama plačiajai visuomenei, besidominčiai miesto muzikiniu, kultūriniu gyvenimu, mažesnes pajamas turintiems klausytojams."

Neatsitiktinai minime Kauno dramos, Muzikinį teatrus - retas susibūrimas apsieina be jų aktorių ar solistų, kas kartą dovanojančių naujas dainas ar posmus. Tokie pat laukiami svečiai mūsų salėje Muzikos ir teatro akademijos solistai bei instrumentininkai.

O belaukiant Kalėdų ar Velykų pasiilgstame ramios, sielą virpinančios lyriškos melodijos - kanklių skambėjimo. Tada kanklių vadovė R. Montvilienė pasitelkia į pagalbą geriausius Kauno miesto kanklininkus ir padovanoja visiems to pasiilgusiems Advento vakaronę - koncertą "Tu, bitele, leliumoj". Tiek daug gražaus jaunimo su kanklėmis rankose - tai jau įspūdis. J. Gruodžio konservatorijos liaudies instrumentų skyriaus studentai, 1-osios muzikos Vyturio vidurinės mokyklos folklorininkai ir kanklininkai su garbaus amžiaus mūsų centro kanklių ansambliu bei moterų klubu prisiminė ir priminė žiūrovams, koks svarbus laikotarpis Adventas - žmonių fizinio ir dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos metas, o šaunios centro moterys, kulinarės, vaišino visus Advento patiekalais. Į vakaronę susirinkę apie porą šimtų žiūrovų tarsi liudijo, kad tautinės tradicijos nenueina į praeitį, kad tokio renginio ir reginio jie lauks ir kitąmet.

Noriu prisiminti dar vieną itin sėkmingą projekto renginį - Kauno miesto pasakotojų konkursą "Aš atdarysiu pasakų skrynią". "Liežuvius miklins pasakininkai,"- anonsavo konkursą laikraštis "15 min", kurio žurnalistė klausė, ar Lietuvoje dar kas nors organizuoja ką nors panašaus? Nežinau, aišku tik viena - žmonėms trūksta paprasto šmaikštaus liaudiško pasakojimo: pasakos, legendos ar tiesiog anekdoto. Tik ne ano, vulgaraus, nuo kurio jau pavargome žiūrėdami televiziją.

Kauno miesto kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Jasaitytė po renginio stebėjosi: "Kaip jūs prisiviliojote tiek žiūrovų ir iš kur tokie šaunūs jauni pasakotojai?"

Iš 10 pasakotojų 3 buvo Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro auklėtiniai: Irma Jokštytė, Karolis Kaminskas ir Modestas Grauslys. Juos parengė muzikos mokytoja Reda Urnienė, konkurso įkvėpėja ir iniciatorė, folkloro ansamblio "Kanapija" vadovė Bronė Kuzmickienė. Vertinimo komisijos pirmininkas, aktorius Antanas Tarasevičius teigė: "Buvau kviečiamas į daugelį konkursų, apžiūrų, todėl galiu palyginti. Jūsų renginyje jaučiama ypatinga aura ir šiluma. Ačiū jums."

Metų sėkme laikome ir centro liaudiškos kapelos "Bičiuliai" (vadovas - Lionginas Matusevičius) pasirodymą Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje "Gero ūpo". Smagu, kad joje nuskambėjo ir neregio Stanislovo Krasinsko "Polka".

Jaučiame, kad esant bent minimalioms finansinėms galimybėms ir tiek kultūrą puoselėjančių žmonių, mes ir 2007 metais nepritrūksime jėgų kurti ir džiaugtis. Kauno kultūrinėje erdvėje jaučiamės puikiai, nors renginiai vyksta nešildomoje salėje, daugelis patalpų buvo remontuotos prieš 15 ar 20 metų. Aktorius Aleksandras Rubinovas sako: "Su Kauno aklųjų ir silpnaregių centru Kauno jaunimo kamerinis teatras jau seniai bendradarbiauja. Teko dalyvauti ne viename renginyje. Visos programos, visi koncertai, vakarai yra rengiami ypač kruopščiai ir sąžiningai. Tai išties šviesūs ir kilnūs žmonės, darantys be galo reikalingą darbą. Matau klausytojų veidus, nematančias, bet giliai suprantančias akis..."

Kol mūsų žmonės laukia bendravimo, pasiilgsta įdomių kūrybiškų kolektyvų ar individualių atlikėjų (reikia tikėti, kad taip bus visada), kol sieja bendrystė su mums neatsisakančiais padėti menininkais, centre bus gyva kultūros dvasia.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]