LASS LITERATŲ KŪRYBA

Vaclovas AREIMA

 


NESKUBĖK, MERGAITE

 

Tu svajoji apie laimę,

Apie meilę gražią.

Tais takeliais mintys eina

Net neatsigręžę.

 

Taip keliauji dieną naktį. -

Negali sustoti.

Trokšti ten greičiau patekti,

Viską sužinoti.

 

Tik atmink, kad ta kelionė

Ir yra gražiausia,

O svajonė iš svajonių

Greitai apsiblausia. 

 

SENA TIESA

 

Kur dingo ilgesys,

Kuris taip smarkiai graužė?

Jisai nebesugrįš,

Nes laikas jį sudaužė.

 

Sudaužė ne tik jį,

Bet ir jaunystę mano.

Kai kas dar atminty

Silpnai teberusena.

 

O buvo juk kvapai

Ir spalvos tos malonios,

Kada aukštyn kopei,

Kada ėjai į žmones.

 

Tik gaila, kad tada

Tu šito nežinojai. -

Taip būna visada,

Kada skubi rytojun.

 

Valentino AJAUSKO piešinys

 

NESKUBĖKIT

 

Ko taip skubate į priekį? -

Juk tenai duobė juoda.

Sakot, nieko jums nelieka.

Nes taip buvo visada.

 

Bet jūs galite iš lėto

Šliaužti prie savos duobės. -

Paklausykite poeto.

Jo eiliuotos išminties. -

 

Eidami dažniau sustokit,

Skirkit meilei laiko daug.

Nuobodu - šunim palokit.

Ar kaip vilkas imkit staugt...

 

Pramogų yra visokių.

Kad užmirštum, kur mirtis.

Ašaras pakeitę juoku,

Jai užtrenksite duris.

 

Jeigu ji vis vien dar belsis.

Uždainuokit iš širdies

Ir mirtis, kaip nusikaltus.

Jūsų dar ilgai nelies...

 

JAUNYSTĖS ILGESYS

 

Atminty dar vis gyvena.

Širdį slegia ilgesys. -

Kur dingai, jaunyste mano.

Kas man šitai pasakys?

 

Dar regiu, kaip ji nueina.

Plaikstosi gelsvi plaukai. -

Pasakykit kokią kainą

Užmokėt reikės už tai.

 

Kad jinai atgal sugrįžtų.

Pildytų džiaugsmu akis. -

Ne merga ji, bet jaunystė.

Kuri niekados negrįš.

 

Tad velniop tegu j i plaukia.

Jaunas būsiu ir be jos.

Kas kad nebe geltonplaukis.

Juk esmė ne vien plaukuos...

 

NE MENININKUI

 

Manajam pasauly

Kiti vėjai pučia

Ir paukšteliai gieda

Ten visai kitaip.

 

Daug kas nepritinka

Įprastinei būčiai -

Net ir žvaigždės žiba

Ten visai ne taip.

 

Įprastinės spalvos

Ne kaip tau atrodo,

Nes manoj i žemė

Kita iš esmės.

 

Nors užaugom mudu

Ir po vienu stogu,

Tačiau gaivą geriam

Iš kitos versmės.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]