LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Gegužės mėnesį įvyko net du Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos posėdžiai - gegužės 10 ir 26 dieną.

Gegužės 10 dieną įvykusiame LASS centro tarybos posėdyje dalyvavo dvylika iš keturiolikos tarybos narių. Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta dvylika klausimų.

Posėdžio pradžioje diskutuota apie LASS įstatų naują redakciją. LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas susirinkusius informavo, kad peržiūrėję naujausią įstatų redakciją, notarai pateikė esminę pastabą: filialas nėra juridinis asmuo, todėl negali turėti juridinių asmenų valdymo organų. Susidariusią problemą LASS centro tarybą konsultuojantis juristas A. Novikovas pasiūlė spręsti įstatuose pateikiant įstatymus atitinkančią formuluotę. Jo siūlymu po LASS XVII suvažiavimo susirinkusi nauja LASS centro taryba turėtų priimti sprendimą, kad filialo susirinkimas yra patariamasis, o ne valdymo organas. LASS XVII suvažiavimas galėtų priimti nutarimą, kuriame būtų apibrėžtos LASS filialo susirinkimo teisės.

VšĮ LASS centro taryba įpareigota pateikti įstatų projektą suvažiavimo delegatams iki šių metų gegužės 17 dienos, juose įteisinant notarų pareikštą nuostatą. Iki suvažiavimo turi būti parengtas nutarimo "Dėl LASS filialų susirinkimų teisių ir funkcijų" projektas. Su LASS XVII suvažiavimo dokumentais galima susipažinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių svetainėje (www.lass.lt).

LASS pirmininko pavaduotojas Stanislovas Plauška tarybos narius supažindino su LASS bendrovių ūkine ir finansine veikla per šių metų I ketvirtį. Visos LASS įmonės pagamino ir realizavo produkcijos už 3,65 mln. litų, tai 2,8 proc. daugiau negu per atitinkamą praėjusių metų ketvirtį. Grynojo pelno (įskaitant visas veiklos rūšis) gavo UAB "Regplasta", "Regovitus", "Liregus" ir VšĮ Aksida. UAB "Regplasta ir "Liregus" gavo pelno ir iš gamybos. Blogiausiai sekėsi ūkininkauti UAB "Regseda". Nors buvo dėta nemažai pastangų padėčiai taisyti, tačiau bendrojo pelno pirmame ketvirtyje bendrovei gauti nepavyko. Nesant užsakymų mažinamas žmonių skaičius mechaniniame bare, panaikintas šiaudinių suvenyrų gamybos baras. Kol kas trūko užsakymų ir konservavimo dangteliams bei kartonažo gaminiams. Bendrovė skolų kol kas neturi, tačiau jos gali atsirasti II ketvirtyje, jeigu nepavyks padidinti produkcijos pardavimų. Dėl užsakymų trūkumo, nuostolingai I ketvirtį baigė ir naujoji LASS UAB "Etalinkas".

Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 47,4 proc. Suvažiavimo nustatytą 45 proc. aklųjų skaičiaus ribą viršija visos įmonės, išskyrus VšĮ Aksida (42,4 proc.).

Svarstyti ir tvirtinti VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centras, VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras, VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba buhalteriniai balansai ir veiklos rezultatų ataskaitos bei LASS UAB "Regplasta" buhalterinis balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Auditorė Danutė Vyšniauskienė daugumai įstaigų didelių priekaištų nepareiškė. LASS centro tarybos nariai pateiktus dokumentus patvirtino vienbalsiai.

Svarstant LASS UAB "Regplasta" pateiktus dokumentus D. Vyšniauskienė sakė, kad šios įmonės reikalai šiek tiek pablogėjo: turima įranga nusidėvėjusi beveik 100 proc., silpnoka finansinė atskaitomybė. Įmonei pasiūlyta didinti pardavimų apimtį. LASS centro tarybos nariai ir UAB "Regplasta" pateiktus dokumentus patvirtino vienbalsiai.

LASS pirmininkas O. Petrauskas tarybos nariams priminė, kad praeitame centro tarybos posėdyje buvo nuspręsta LASS 80-mečio proga surinkti organizacijos narių kandidatūras ir kreiptis į valdžios institucijas valstybiniams apdovanojimams ir pensijoms gauti. Apibendrinus visus pasiūlymus sudarytas kandidatų sąrašas. VšĮ LASS centro taryba įpareigota su šiuo sąrašu kreiptis į valstybines institucijas.

LASS centro tarybos darbuotoja Audronė Jozėnaitė tarybos narius informavo apie projektą "Saugus be regėjimo". Pagrindinis jo tikslas - neregiams suteikti savigynos pagrindus. Šis seminaras vyks Šventojoje. Nors dalyviams griežtų atrankos kriterijų nėra, tačiau būtų gerai, kad šiuo projektu susidomėtų vieniši ir atokiau gyvenantys aklieji ir silpnaregiai. Renginyje galės dalyvauti dvidešimt žmonių. Jie klausysis teorinių paskaitų, dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose. Išsamesnės informacijos reikėtų teirautis LASS apskričių organizacijose.

Centro taryba LASS Švenčionių rajono organizacijos 40-mečio proga padėkomis apdovanojo Švenčionių rajono merą V. Vigelį, Švenčionių ligoninės akių ligų gydytoją L. Karvelienę, LASS Švenčionių rajono organizacijos įkūrėją ir pirmąją sekretorę G. Juodakienę bei dabartinę organizacijos pirmininkę S. Mažuolienę.

Antrasis LASS centro tarybos posėdis įvyko šių metų gegužės 26 dieną. Jame dalyvavo devyni iš keturiolikos tarybos narių. Jau paskutinio šios kadencijos centro tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo tik keturi klausimai. Daugiausia laiko skirta pablogėjusiems UAB "Regseda" reikalams tvarkyti. LASS pirmininkas O. Petrauskas susirinkusius informavo, kad šių metų gegužės 18 dieną gautas laikinai einančio pareigas UAB "Regseda" direktoriaus Eugenijaus Ambrozaičio prašymas atleisti jį iš pareigų. Šias pareigas laikinai eiti sutiko direktoriaus pavaduotojas Česlovas Vasiliauskis. LASS revizijos komisijos pirmininkas Giedrius Stoškus informavo, kad gegužės 25 dieną patikrinta UAB "Regseda". Komisija nustatė, jog įmonės administracija dirbo neūkiškai: nors mechaninis cechas dirbo nuostolingai, darbuotojai neturėjo darbo, tačiau 2005 metais šiame ceche nebuvo prastovų, netgi buvo priimama naujų darbuotojų. Šio cecho darbuotojams mokėti gerokai didesni nei toje pačioje bendrovėje dirbančių neįgaliųjų atlyginimai. UAB "Regseda" darbuotojai nurodė, kad, priešingai, nei teigia administracija, mechaniniam cechui darbo niekada netrūko. UAB "Regseda" darbuotojų manymu, nuostoliai susidarė dėl to, kad nemažai produkcijos nepatekdavo į UAB "Regseda" produkcijos sandėlį, todėl už ją gautos lėšos nepatekdavo į UAB "Regseda" pajamas. Įmonė blogai nuomavo ir turimas laisvas patalpas: 2000 kv. m patalpų neišnuomota ir nerenovuota. Įmonės patalpose jau nuo 2003 m. veikia buvusių UAB "Regseda" atsakingų darbuotojų valdoma bendrovė "Regofra", tačiau nuomos sutartis su ja sudaryta tik 2006 m. kovo mėn.

Kandidatas į UAB "Regseda" direktorius Č. Vasiliauskis teigė, kad įmonėje padėtis nėra gera. Gaminiai nepaklausūs. Iki šiol buvo labai apleistas marketingo skyriaus darbas. Kol kas yra taip, kad ne įmonė ieško klientų, o klientai susiranda įmonę. Posėdyje dalyvavę tarybos nariai vienbalsiai pritarė Č. Vasiliauskio laikinam paskyrimui UAB "Regseda" direktoriumi.

LASS centro tarybos padėka 50-mečio proga apdovanota VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba socialinio darbo koordinatorė Likumida Orlova.

LASS pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas tarybos narius informavo, kad birželio 15-16 dieną įvyksiančiame LASS XVII suvažiavime mano dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Svečiai antrą suvažiavimo dieną pristatys pokyčius įstatymuose ir atsakys į žmonėms su negalia aktualius klausimus.

Kitas LASS centro tarybos posėdis, matyt, jau įvyks po LASS XVII suvažiavimo. Į jį susirinks jau naujai išrinkta LASS centro taryba.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]