NUOMONĖS

Liucija GUZEJEVA

LYG GYVENTUME SKIRTINGUOSE PASAULIUOSE


Neturiu nė menkiausio pagrindo nepasitikėti nedirbančių LASS narių iki 40 metų amžiaus apklausos rezultatais. Kas kita - tų rezultatų komentavimas. Straipsnyje "Aklieji nenori dirbti?" ("Mūsų žodis", Nr.9) autorė teigia: "Jos rezultatai tik patvirtina tai, kas seniai buvo žinoma: "Nedirba tik tie, kurie negali arba nenori dirbti". Tas nenoras dirbti rašinyje nuolat akcentuojamas, tai ne tik rėžia ausį, bet ir neabejotinai žeidžia širdį tiems, kam įsidarbinti nėra paprasta. Ką reiškia užuomina apie silpnaregių nenorą keisti gyvenamąją vietą? Ar autorė įsivaizduoja būsto kainų skirtumus rajonuose ar bažnytkaimiuose ir perspektyvesniuose miestuose?

Zarasų organizacijoje įdarbinimo klausimai šiuo metu nėra aktualūs. Vyrėlesnių darbingo amžiaus silpnaregių turime. Prieš keletą metų jų įdarbinimo klausimai nuolat buvo įvardijami kaip ypač opi problema. Dabar jau ir kalbėti apie tai ataskaitiniuose susirinkimuose nustota. Kas iš tų kalbų, nes prošvaisčių - jokių. Gal ir šie žmonės lengva ranka priskiriami nenorinčių dirbti grupei. Bet įdomu būtų girdėti, ką galima patarti, sakysime, dusetiškei Z. S., anksčiau sėkmingai dirbusiai pagal specialybę vaikų darželyje, vėliau, pasikeitus ekonominei situacijai ir uždarius darželį, įsidarbinusiai slauge palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ir dėl etatų mažinimo praradusiai ir šį darbą? Dusetose jokių įmonių nėra. Paprastai mėgstama piršti mintį apie persikvalifikavimą. Bet tai tas pats, kaip įsivaizduoti, jog kaimą išgelbės kaimo turizmas. Ar įsigyta masažuotojo ar baldų apmušėjo profesija savaime reiškia pragyvenimo šaltinį? Na, jei apie gyvenimą sprendžiama iš "Stiliaus" laidų ar aristokratų pramogas propaguojančių leidinių, tada nesunku skaityti prasčiokams moralus...

Neseniai įvykusiame mūsų organizacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo išreikštas pageidavimas, kad "Mūsų žodis" daugiau rašytų sveikatos klausimais. Manau, skaitytojams praverstų ir teisininkų konsultacijos, aišku, jei patarimai būtų duodami ne tokia valdiška kalba, kokia būdinga ne vienam straipsniui. Neretai susidaro įspūdis, kad "Mūsų žodis" orientuotas ne į platų skaitytojų ratą, o tik į siauroką savų - LASS sistemos darbuotojų - ratelį. Lyg gyventume skirtinguose pasauliuose.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]