TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI

 

"SUSITIKIMAI" BIRŽUOSE


"Reikėjo taip nutikti, kad tik čia, Radvilų pilyje, aš suvokiau didžiąją gyvenimo filosofiją. Žmogus tarsi mažiausia jūros blaškoma smiltelė, audros išplauta į krantą, suranda savo vietą - priglunda prie didžiulio smėlio kalno. Tie kalnai - tai akį džiuginančios kopos. Jeigu aš savo akimis nebūčiau mačiusi, kaip mūsų biržietės neregės ir silpnaregės moterys, susirinkusios į dienos centrą, iš ploniausių vytelių nupina nuostabaus grožio krepšelius, lėkšteles, padėklus, nepatikėčiau, kad ir šias grožybes sukūrė neregiai bei silpnaregiai," - mintimis dalijosi Biržų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė spalio 10 dieną Radvilų pilyje įsikūrusiame Biržų kraštotyros muziejuje "Sėla" Atidaroma LASS tautodailininkų ir organizuoto aklųjų judėjimo Lietuvoje istoriją atspindinti paroda atidarant LASS tautodailininkų ir organizuoto aklųjų judėjimo Lietuvoje istoriją atspindinčią parodą. Šia paroda prasidėjo tradicinės, jau aštuntosios LASS dienos "Susitikimai" Biržų rajone, skirtos Tarptautinei baltosios lazdelės dienai.

Parodą pristatė Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo darbuotoja Ksavera Buraja bei LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos pirmininkas Aloyzas Vilimas.

"LASS rajono organizacija ir nenuilstanti jos vadovė Angelė Dovydėnienė yra puikiausias pavyzdys kitoms nevyriausybinėms organizacijoms priartinant neįgaliesiems teikiamą valstybės globą. Nors aklųjų ir silpnaregių rajone per šimtą, tačiau į visus jų renginius, koncertus dažnam biržiečiui sunku suspėti - tiek jų daug. Tik stipri nevyriausybinė organizacija yra pajėgi surengti tokią puikią neregių gyvenimą atspindinčią renginių savaitę," - atidarydamas parodą sakė Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Į “Susitikimų” spaudos konferenciją pakvietė LASS pirmininko pavaduotojas S. Armonas ir Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojas R. Martinonis Rimantas Martinonis. Su artėjančia Baltosios lazdelės diena visus pasveikino Katalikiškojo Prano Daunio fondo akliesiems remti prezidentas Juozapas Antanavičius ir Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas Rimas Mikalauskas.

Biržų aklųjų ir silpnaregių rėmėjas LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir jo padėjėja Šukionių bendruomenės pirmininkė Nijolė Šatienė pasidžiaugė, kad LASS - viena seniausių ir gyvybingiausių nevyriausybinių organizacijų labai kruopščiai telkia rėmėjus, nepamiršta jiems padėkoti, kviečia kartu dalyvauti integruojant neregius ir silpnaregius į visuomenę. "Jų programoms rėmėjų ieškome kartu," - sakė Seimo narys V. Rinkevičius.

* * *

"Baltoji lazdelė" tampa neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Neatskiriama "Baltosios lazdelės" dalimi tampa pačių neregių susitikimai mokyklose su mokiniais ir mokytojais. Jų metu su vaikais kalbamasi apie regėjimo negalią, apie aklųjų galimybes, jų pasiekimus, pasakojama apie brailio raštą, baltąją lazdelę. Šiais metais susitikimai su mokiniais ir mokytojais vyko keturiose Biržų mokyklose: "Saulės" gimnazijoje, "Atžalyno" ir "Aušros" vidurinėse bei "Kaštonų" pagrindinėje mokykloje.

Ankstyvą spalio 11-osios rytą iš Kauno su dviem aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (buvusi silpnaregių internatinė mokykla) mokytojomis Lina Vitkuviene ir Grita Strankauskiene pajudėjo mikroautobusas.

Vilniuje jis paėmė dar du "Mūsų žodžio" žurnalistus - Henriką Stuką ir Alvydą Valentą - taip visa kompanija ir atkako į Biržus. Čia dar prisidėjo panevėžiečiai Arvydas ir Sigita Markevičiai. Šešetukas pasidalijo į dvi grupes ir pradėjo savo kelionę po Biržų mokyklas. Kaunietės mokytojos moksleivius ir mokytojus supažindino su pagalbinėmis aklųjų mokymo priemonėmis: didinimo stiklais, brailio raštu, kompiuterinėmis technologijomis. Svečiai iš Vilniaus bei Arvydas su Sigita praktiškai parodė, kaip rašoma brailio raštu, vaikštoma su baltąja lazdele, vaikams papasakojo, kaip gyvenama - dirbama, sportuojama, kuriama - visiškai nieko nematant. Mokinius domino skirtingi dalykai: mažiausiems, pradinukams, labiausiai patiko su A. Markevičiumi dainuoti "Mušiu šitą mažą musę", liesti ar net palaikyti rankose S. Markevičienės olimpinius medalius. Vyresniųjų klasių moksleiviai domėjosi šiek tiek rimtesniais dalykais, tačiau sportas ir muzika buvo "arkliukas", ant kurio "užsėsti" norėjo visi, - ir labai maži, ir vyresni. Vaikai rašė brailio raštu, jiems buvo išdalinta keliasdešimt kalendorių su brailio abėcėle, mokyklų bibliotekoms palikta neregių kūrybos kompaktinių plokštelių, knygų apie negalią, garsius pasaulio akluosius.

Labiausiai džiugina, kad visi mokiniai kuo nors domėjosi, visi atrado ką nors nauja, nepatirta, nežinoma. Ateityje šie žmonės taps verslininkais, valdininkais, politikais. Ateityje, sutikę nematantį žmogų, jie nedemonstruos jam nei perdėtos užuojautos, nei visiško abejingumo. Matyt, nesuklysime sakydami, kad šių tikslų tokiais susitikimais mokyklose ir siekiama.

Spalio 12 dieną vyko neregių literatų susitikimas "Atverkime langus" su Biržų literatų klubo "Versmė" nariais. Dalyvavo aklieji literatai iš Kauno, Panevėžio ir Vilniaus. Žinoma, neapsieita be šių metų aklųjų literatų konkurso nugalėtojo Stasio Babono. Dainas pagal neregių poetų eiles atliko panevėžiečiai dainininkai Arvydas Markevičius ir Petras Simonaitis. Po susitikimo Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Jadvyga Kuolienė sakė: "Skaitėme savo kūrybą. Pasikeitėme išleistomis knygomis. Biržiečiai norėtų su mumis bendrauti ir ateityje."

* * *

Baigiamajame koncerte “Gardus alutis padarytas” šoka biržiečiaiLietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos dienas "Susitikimai" biržuose spalio 13 dieną užbaigė koncertas "Gardus alutis padarytas". Biržiečiai susirinko į kultūros centrą pasižiūrėti LASS rajonų ir miestų organizacijų meno mėgėjų kolektyvų. Nenuostabu, kad alaus krašte net ir koncerto pavadinimas alum atsiduoda. O ir scena - kiemas priešais aludario Žaldoko klėtelę. O tame kieme šurmulio netrūko: dainavo Onutė Matusevičiūtė, Arvydas Markevičius ir Petras Simonaitis, panevėžiečių folklorinis ansamblis "Pajauta", Biržų rajono organizacijos folkorinis ansamblis "Agluona", šokių kolektyvas ir kvartetas, Kauno aklųjų ir silpnaregių centro kaimiškos muzikos kapela, Utenos vokalinis ansamblis "Diemedis", akordeonininkas Antanas Kruopis, muzikantas ir dainininkas Arvydas Griškevičius.

Baigiamąjį koncertą savo apsilankymu pagerbė ir vietos valdžios atstovai: Lietuvos Respublikos Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Nijolė Šatienė, Biržų rajono savivaldybės administarcijos direktorė Palmyra Prašmantienė, savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lina Vireliūnienė.

Biržų rajono savivaldybės mero padėkomis apdovanotos LASS Biržų rajono organizacijos narės Ona Šidlauskienė, Liuitgardas Ramutėnas ir Lina Januševičienė. Padėkų biržiečius remiantiems žmonėms nestokojo LASS pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas ir LASS centro tarybos sociokultūrinio darbo vyresnioji specialistė Danutė Cidzikienė. Nuo jų neatsiliko LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos pirmininkas Aloyzas Vilimas bei LASS Biržų rajono organizacijos pirmininkė Angelė Dovydėnienė. Taigi padėkų gavo visi: vietos valdžia, rėmėjai, LASS Biržų rajono organizacijos nariai ir svečiai.

Renginys sulaukė nemažai rėmėjų. Pagrindiniai - Biržų rajono savivaldybė bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Renginį "Susitikimai" taip pat parėmė Biržų krašto muziejus "Sėla", Biržų kultūros centras, Biržų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB "Biržų alus", Rinkuškių alaus darykla, Algio Jankausko paslaugų ir prekybos įmonė, UAB "Regovitus" ir kiti rėmėjai.

Biržuose sušurmuliavę "Susitikimai" baigėsi. Vietos žmonėms jie dar kartą priminė, kad šalia jų gyvena žmonės su regėjimmo negalia. Belieka tikėti, kad ir taip aktyvus rajono aklųjų ir silpnaregių gyvenimas taps dar geresnis, o kada nors į Biržus atklydę "Susitikimai" čia ras dar gausesnį - jau ir dabar nemenką - aklųjų ir silpnaregių bičiulių ir rėmėjų būrį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]