LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Birželio pabaigoje Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, atlikusi LASS 2006 m. žmonių su negalia socialinės integracijos programos paraiškos administracinės atitikties bei tinkamumo vertinimą, pateikė pastabas, pagal kurias programos paraiška buvo pakoreguota. Iš pastabų aiškėja, kad reikalavimai Socialinės integracijos programos paraiškai vis sudėtingėja ir tikslėja, ir LASS turės šių reikalavimų laikytis, nors ir sunku prieš metus numatyti, kiek žmonių dalyvaus viename ar kitame renginyje, kokia jo trukmė ir pan. Šiuo metu programos paraišką jau vertina ekspertai - tai antrasis paraiškos vertinimo etapas.

LASS centro taryba, siekdama užtikrinti visavertes profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas regėjimo negalios žmonėms, padeda Valakupių reabilitacijos centrui parengti regėjimo neįgaliųjų psichosocialinės reabilitacijos stacionare projektą. Lietuvoje kol kas nėra aiškaus apakusių asmenų psichosocialinės ir profesinės reabilitacijos modelio. Liepos mėnesį LASS centro tarybos darbuotojos A. Jozėnaitė ir R. Žaržojutė pasisemti patirties buvo išvykusios į Suomijos Arla institutą, kuriame yra teikiamos įvairios reabilitacijos paslaugos žmonėms su regėjimo ar kompleksine negalia. Pagal parengtą projektą Valakupių reabilitacijos centre apakę žmonės galės būti parengti socialinei ir profesinei reabilitacijai. Užsienyje tai vadinama ikireabilitaciniu laikotarpiu, kuris gali trukti iki pusės metų, - paprastai to pakanka, kad žmogus psichologiškai sutvirtėtų ir pasirengtų profesinei reabilitacijai bei grįžimui į darbo rinką. Kad šis modelis pradėtų realiai veikti, dar reikia daug laiko ir pastangų.

Centro taryba pradėjo patikrinimą LASS įstaigų, teikiančių nestacionares socialines paslaugas akliesiems ir silpnaregiams, siekdama apibendrinti ir susisteminti jų veiklą pagal galiojančius įstatymus, išanalizuoti perspektyvas, susipažinti, kaip tvarkomi dokumentai. Per vasarą aplankyta Kauno aklųjų ir silpnaregių centras, Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba ir jos filialas Kretingoje, Panevėžio ir Utenos, Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos.

Liepos 31 - rugpjūčio 5 dienomis Vilniuje vyko 71-asis Pasaulio aklųjų esperantininkų kongresas, kuriame dalyvavo 57 aklieji esperantininkai iš 18 šalių, tarp jų 7 - ir iš Lietuvos. Suvažiavimo dalyviai susipažino su LASS Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla, aplankė Lenkų kultūros namuose rugpjūčio 1-26 dienomis veikusią liečiamąją meno pažinimo parodą "Liečiu - matau", kuri jiems paliko didžiulį įspūdį.

Birželio 29 d. LASS centro taryba, vykdydama PHARE programos finansiškai paremtą projektą, įsteigė uždarąją akcinę bendrovę "Etalinkas", kurioje numatyta įdarbinti 6 akluosius ir silpnaregius jaunuolius. UAB direktoriumi paskirtas E. Biknevičius. Rugpjūčio 26 d. UAB "Etalinkas" suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas. LASS centro taryba nuo rugpjūčio 12 d. paties prašymu atleido iš pareigų UAB "Regseda" direktorių V. Skukauską ir laikinai bendrovės direktoriumi paskyrė buvusį direktoriaus pavaduotoją E. Ambrozaitį. Taip pat centro taryba, vadovaudamasi gautais dokumentais, leido bendrovėms "Regseda" ir "Regovitus" parduoti nekilnojamojo turto ir patvirtino šių bendrovių investicinius projektus.

Rugpjūčio 25-26 dienomis LASS centro taryba drauge su Lietuvos aklųjų biblioteka surengė neregių literatų ir muzikos kūrėjų respublikinę kūrybinę stovyklą, į kurią iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 86 dalyviai.

Išleista 2005 m. literatų kūrybos konkurso laureato S. Babono prozos knyga "Apsnigta obelis".

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]