NAUJI LEIDINIAI

Irena BARADINSKIENĖ

VIEN ŠVIESA


2005-ųjų metų kalendoriaus viršelisDailus ir skoningas, spalvingas ir žadinantis geras emocijas, dvelkiąs vaikų pasaulio geraširdiškumu ir šviesa - toks vienas iš 2005-ųjų metų kalendorių. Bet apie jį šiek tiek daugiau.

Idėja sukurti ir išleisti savo mokinių darbeliais iliustruotą kalendorių LASUC technologijos mokytojai ekspertei Giedrei Rečiūnienei brendo seniai. Dvylikos penktokėlių darbeliuose - tarsi iš prosenelių kilimėlių stilizuotos gėlės ir paukščiai, žuvelės, spalvingi lyg iš kūdikystės sapnų medžiai, grakštūs ornamentėliai. Darbai kupini vaikų pasaulėjautos tyrumo: viskas čia kaip kokioje pasakoje miela, jauku. Keista, bet manyčiau, kad kalendorius turi ypatingą aurą: įsivaizduokite, kad tas pirmapradiškas vaikų darbelių skaidrumas lydės jus visus metus, lyg gerojo angelo ranka rytą nubrauks nuo jūsų rūškano veido raukšles. O kaip to stinga šių dienų viską dažniausiai labai pragmatiškai siūlančiame pasaulyje. Stinga paprasčiausio sniego, krentančio be jokio tikslo ant pavargusio mūsų veido. Kalendorius iškeliaus į kitas mokyklas, jo tiražas - 500 egzempliorių. Gal šis gražus darbas bus paskata kitiems, lig šiol bijojusiems mergaitėms ar berniukams su akinukais patikėti teptuką, adatą, pjūklelį, atleisdavusiems tokius mokinius iš darbelių pamokų? Vis aktualesnė neįgaliųjų integracija, taigi visuomenė, anot G. Rečiūnienės, irgi turi būti pasiruošusi priimti žmones su negalia, o menas - juolab sukurtas neįgalių žmonių - turi išliekamąją vertę. Toks buvo mokytojos tikslas.

Dar šiek tiek apie tuos, kurie geranoriškai kalendorių ruošė, išleido, - juolab kad tie žmonės jame nepaminėti: tai UAB "Navis longa", už savikainą atlikusi darbus (joje kalendorius sumaketuotas), tai Vytautas Gendvilas, kuris fotografavo, tai ir didžiausias rėmėjas - "Garsų pasaulis", išleidęs kalendorių.

Jei kokį rytą iš kalendoriaus išskridęs vaiko rankų šilumą išsaugojęs lapas visą dieną praplevens jūsų sieloje, džiaukitės - būsite vėl sugrįžę į pasaulį, kuriame vien šviesa.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]