GYVENIMO AKTUALIJOS

Henrikas STUKAS

VAIKO NEGALIOS NUSTATYMAS


Iki šių metų tėvai, auginantys neįgalų vaiką, skundėsi vaiko negalią reglamentuojančių įstatymų netobulumu. Senajame įstatyme buvo daug neaiškumų. Vienas jų - buvo reglamentuota tik vaiko iki 16 metų negalia. Todėl Sveikatos apsaugos ministerija talkinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė įsakymo projektą: "Dėl Ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis (sunki, vidutinė ir lengva negalia), sąrašo ir invalidumo lygio (sunkios, vidutinės ir lengvos negalios) nustatymo tvarkos patvirtinimo", kuris įsigaliojo nuo 2004 04 01 d.

Ruošiant šį įsakymą buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimą "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymą".

Naująjį įsakymą "Dėl ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis (sunki, vidutinė ir lengva negalia), sąrašo ir invalidumo lygio (sunkios, vidutinės ir lengvos negalios) nustatymo tvarkos patvirtinimo" "Mūsų žodžiui" sutiko pakomentuoti Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus motinos ir vaiko sveikatos poskyrio vedėja Aušra Armonavičienė.

Pasikeitė vaikų invalidumo nustatymas

Naujajame isakyme yra aiškiai ir konkrečiai apibrėžta vaiko invalidumo sąvoka: "Invalidumas yra tokia kompetentingų įstaigų nustatyta asmens būklė, kai asmuo dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų visai arba iš dalies negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų." Vaikai invalidai - asmenys iki 18 metų amžiaus, išskyrus tuos, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti invalidais, ir kuriems nustatyta sunki, vidutinė ar lengva negalia.

Įsakyme "Dėl ligų ir būklių, dėl kurių vaikams invalidams nustatomas invalidumo lygis (sunkios, vidutinės ir lengvos negalios) nustatymo tvarkos" yra pateiktas ligų sąrašas, kuriame išvardyti pagrindiniai kūno negalavimai. Tai: kvėpavimo sistemos; kraujotakos sistemos; virškinimo sistemos; inkstų ir šlapimo takų; endokrininės sistemos; jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos; kraujodaros sistemos; nervų sistemos; akių; ausų, nosies, gerklės; psichikos ir elgesio sutrikimai; kitos ligos ir būklės.

Naujiena yra ta, kad dabar negalia suskirstyta lygiais: sunki, vidutinė ir lengva. Regėjimo negalios suskirstymui ir klasifikacijos parengimui vadovavo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Akių ligų klinikos skyriaus vedėja mokslų daktarė Rasa Bagdonienė.

SUNKI NEGALIA - vaiko būklė, kai dėl ligos, traumos, susižalojimo, įgimtų arba ankstyvoje vaikystėje įgytų sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir jam būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba.

Sunkiai negaliai priskiriamos šios ligos:

* geriau matančios akies regėjimo aštrumas - 0,1 proc., kai yra protinio vystymosi atsilikimas;

* visiškas ar beveik visiškas abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija - 0,05 proc. (3/60) arba geriau matančios akies regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 5 laipsnių nuo fiksacijos taško, kai yra: neišnešiotų naujagimių retinopatija (III-V randinė stadija);

* įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (IV stadija);

* įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pakenkusios užpakalinį akies polių;

* regos nervo atrofija ar displazija;

* neoperuotinos įgimtos pilnos komplikuotos kataraktos (esant kontraindikacijų operaciniam gydymui dėl akių ar bendros sveikatos būklės);

* įgimtas ar įgytas abiejų akių nebuvimas;

* abiejų akių obuolių subatrofija;

* įgimtas ar įgytas vienos akies nebuvimas, o antros akies regėjimo aštrumas su korekcija - 0,05 proc. (3/60) arba akies regėjimo lauko koncentrinis sumažėjimas iki 5 laipsnių nuo fiksacijos taško;

* abipusė retinoblastoma, patvirtinta histologiškai, kai viena akis pašalinta ir navikas išplitęs į kitus organus;

* ragenos centrinės drumstys ir randai dėl abiejų akių ragenų distrofijų, transplantacijų ar traumų.

VIDUTINĖ NEGALIA - vaiko būklė, kai dėl ligos, traumos, susižalojimo, įgimtų arba ankstyvoje vaikystėje įgytų sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir jam reikia nenuolatinės kitų žmonių slaugos, priežiūros, pagalbos.

* abiejų akių regėjimo sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas 0,06 - 0,1 proc. (6/60) arba geriau matančios akies regėjimo lauko susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško, kai yra:

* įgimta trumparegystė, esant distrofinių pakitimų centrinėje tinklainės dalyje, nistagmui, žvairumui ar išnirus lęšiukui;

* įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (III stadija);

* įgimtos bei paveldimos akies priekinio segmento formavimosi ydos: aniridija su lęšiuko išnirimu ar be jo išnirimo, ragenos distrofijos, centrinės ragenos III kategorijos drumstys, III-IV stadijos keratokonusas;

* įgimtos lęšiuko formavimosi ydos: lęšiuko išnirimas, įgimta ar įgyta komplikuota katarakta;

* neoperuotinos kataraktos (kai yra kontraindikacijų operaciniam gydymui dėl akių ar dėl bendros sveikatos būklės);

* abiejų akių vidutinis ar ryškus įgimtas nistagmas, esant taisyklingai galvos padėčiai;

* abiejų akių uveitai, lydimi kataraktos (Stilio liga, vaikų poliartrozės ir kt.);

* įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pakenkusios užpakalinį akies polių;

* regos nervo atrofija ar displazija;

* neišnešiotų naujagimių retinopatija (II-III randinė stadija);

* įgimtas ar įgytas vienos akies nebuvimas, o kitos akies regėjimo aštrumas su korekcija 0,06 - 0,1 proc. (6/60) arba akies regėjimo lauko koncentrinis sumažėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško;

* abipusė retinoblastoma, patvirtinta histologiškai, kai viena akis pašalinta ir navikas neišplitęs į kitus organus.

LENGVA NEGALIA - vaiko būklė, kai dėl ligos, traumos, susižalojimo, įgimtų arba ankstyvoje vaikystėje įgytų sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

* geriau matančios akies regėjimo aštrumas 0,3 proc., kai yra ir protinio vystymosi atsilikimas;

* vienos akies visiškas aklumas ar jos nebuvimas, o kitos akies regėjimo aštrumas 0,3 proc. vaikams iki 7 metų amžiaus;

* visiškas arba beveik visiškas vienos akies aklumas: blogiau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija - 0,05 proc. (3/60) arba tos akies regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 5 laipsnių nuo fiksacijos taško, esant geriau matančios akies regėjimo aštrumui su visiška korekcija ne didesniam kaip 0,3 proc.(6/18), kai yra:

* įgimta trumparegystė su akių dugno pakitimais;

* kitos refrakcijos ydos, lydimos ambliopijos, nistagmo;

* įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (III stadija);

* įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos ar įgyti pažeidimai (aniridija su lęšiuko išnirimu ar be išnirimo, ragenos distrofijos, centrinės ragenos III kategorijos drumstys, II-III stadijos keratokonusas);

* įgimtos lęšiuko formavimosi ydos (lęšiuko išnirimas, įgimta ar įgyta komplikuota katarakta);

* neoperuotina katarakta (kai yra kontraindikacijų operaciniam gydymui dėl akių ar dėl bendros sveikatos būklės);

* vidutinis ar ryškus abiejų akių įgimtas nistagmas, esant taisyklingai galvos padėčiai;

* abiejų akių uveitai, lydimi kataraktos (Stilio liga, vaikų poliartrozės ir kt.);

* įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pakenkusios užpakalinį akies polių;

* regos nervo atrofija ar displazija.

Šie lygiai yra labiau suderinti su suaugusių invalidumu, kuris šiuo metu dar skirstomas į I, II, III grupes. Pasak A. Armonavičienės: "Nuo šiol vaikams invalidumą nustato tų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, gydytojų konsultacinės komisijos (GKK). Gavusi reikalingus dokumentus GKK nusprendžia, kur pacientas bus apžiūrimas ir ar apskritai reikia apžiūrėti, nes, nuo šiol invalidumo lygį galima nustatyti pagal medikų parengtus dokumentus. Prireikus GKK pacientą gali apžiūrėti ir jo namuose."

Kas yra gydytojų konsultacinės komisijos?

Kaip jau minėta, gydytojų konsultacinės komisijos nustato vaiko iki 18 metų negalią. Neįgaliam įsidarbinus ar sulaukus pilnametystės šias funkcijas perima Medicininės socialinės ekspertizės komisijos. GKK vykdo šias funkcijas: susipažįsta su pateiktais medicinos dokumentais; sprendžia dėl vaiko apžiūros poreikio, jos vietos, prireikus rekomenduoja vaiką gydantiems gydytojams jį papildomai ištirti; per 30 dienų nuo medicinos dokumentų gavimo dienos pateikia išvadą dėl invalidumo lygio nustatymo, priežasties, termino, pobūdžio ir kt.; priima sprendimą dėl teisės į transporto išlaidų kompensavimą; nustačiusi invalidumo lygį, užpildo Vaiko invalidumo pažymą (forma Nr.080-1/a) (toliau - pažyma). Už vaiko invalidumo lygio nustatymą atsako asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK. Už teisingą sprendimo priėmimą atsako GKK pirmininkas.

Vaiko negalia yra nustatoma labai įvairiems terminams. Pasak A. Armonavičienės: "GKK invalidumą gali suteikti pusei metų, vieneriems ar dvejiems metams. Jeigu matoma, kad vaiko sveikatos būklė nesikeis ir ateityje, invalidumo lygis gali būti nustatytas iki 18 metų. Pasitaiko atvejų, kai tėvai nėra patenkinti komisijų sprendimu. Tuomet derėtų per 60 dienų nuo išvados gavimo dienos pateikti prašymą peržiūrėti GKK sprendimą. Alytaus, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apskričių gyventojai gali kreiptis į Vilniaus universiteto vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos gydytojų konsultacinę komisiją. Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių apskričių gyventojai turėtų kreiptis į Kauno universiteto klinikų konsultacinės poliklinikos gydytojų komisiją. Šios komisijos per 30 dienų turi pateikti galutinę išvadą. Jei vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą nesutinka su universiteto ligoninių konsultacinių poliklinikų GKK išvada, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka."

Naujoji vaikų invalidumo nustatymo tvarka dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Dar sunku pasakyti, ar ji tobula. Gal po kiek laiko teks vėl ją keisti? Į šį klausimą atsakys tik laikas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]