IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Neregys mokslininkas gyveno Panevėžyje

Kovo 8 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1929) Algimantas Šuminas, politinis kalinys, technikos mokslų daktaras. Jis gimė Aukštaitijoje, Utenos rajone, Kavoliukų kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Kaune, gimnazijoje, kur 1945 m. spalio 3 d. jį suėmė ir uždarė į kalėjimą, buvo įtartas dėl pogrindinės veiklos. Ilgiausiai išbuvo Vorkutos lageriuose. 1954 m. vasarą buvo paleistas ir grįžo į Lietuvą. Regėjimas sutriko nuo organizmo išsekimo tremtyje. Tapo LAD nariu. Studijavo Kauno politechnikos institute (dabar - technologijos universitetas). 1972 m. ten pat apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją iš medžiagų atsparumo srities. Disertaciją rašė silpnai matydamas, rašyti padėjo žmona Janina.

A. Šuminas dirbo dėstytoju Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakultete. Buvo studentų mėgstamas dėstytojas. Antrosios daktarinės disertacijos rašyti neužbaigė. Mirė 1989 m. spalio 30 d. Panevėžyje.

 

Mūsų poetė Elenutė

Kovo 14 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1929) Elena Balčiūtė, literatė. Ji gimė Gečų kaime (Telšių raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko kūdikystėje. Užaugo kaime. 1953 - 1962 m. dirbo darbininke Švėkšnos aklųjų kombinate. Nuo 1963 m. pradžios iki 1997 m. vasaros - Kauno aklųjų įmonėje. Kaune baigė ir suaugusių aklųjų vidurinę mokyklą.

Nuo mažens klausėsi mamos dainų (mama buvo gera dainininkė) ir tai turbūt paskatino domėtis poezija, kurti eilėraščius. Literatų klubą prie LAD respublikinės centrinės bibliotekos (dabar - Lietuvos aklųjų biblioteka) pradėjo lankyti maždaug prieš trisdešimt metų, vadovaujant rašytojui Aleksui Dabulskiui. Jos eilėraščių yra išspausdinta "Kauno tiesoje", žurnale "Mūsų žodis", aklųjų kūrybos almanachuose "Vaivorykštė", antologijoje "Prisimenu dar karklų kvapą", knygoje "Žodžio spalvos" (2002), taip pat įgarsinta kasetėje "Lyg vyturio daina" (1999). Jos eilėraščiai nepretenzingi, nuoširdūs, primena gimtosios Žemaitijos vaizdus.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Balandžio 1 d. sukaks 75 metai, kai gimė (1929) Stasė Pilypienė, LAD veikėja, meno mėgėjų būrelių dalyvė, brailio knygų perrašinėtoja.

Balandžio 13 d. sukaks 80 metų, kai gimė (1924) Romualdas Kirstukas, LAD veikėjas. Mirė 2003 m. balandžio 15 d.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]