IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


Veikli moteris

Gegužės 31 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1943) Nijolė Klepikienė, LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė. Ji gimė Tytuvėnuose (Kelmės r.), darbininkų šeimoje. Būdama silpno regėjimo, mokytis atvyko į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Baigusi 8 bendrojo lavinimo klases, 1960 m. pradėjo dirbti Klaipėdos aklųjų įmonėje darbininke. 1965 m. ištekėjo už Anatolijaus Klepiko ir gyventi išvyko į Vilnių. 1967 m., tragiškai žuvus vyrui, gyventi grįžo į Klaipėdą. Buvo veikli visuomenininkė, meno mėgėjų būrelių dalyvė. Čia įgijo ir vidurinį išsilavinimą. 1979 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, kuriame studijavo tiflopedagogiką. Nuo 1975 m. su nedidele pertrauka dirba LAD Klaipėdos zonos, dabar - LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininke. Greta šio darbo, 1987 - 1990 m. dirbo LAD Klaipėdos kombinato direktoriaus pavaduotoja kadrų ir aklųjų reabilitacijos reikalams. Be tiesioginių pareigų, nuolat rūpinosi suaugusių aklųjų švietimu, ypač daug prisidėjo steigiant sutrikusio regėjimo vaikų darželius ir grupes Klaipėdoje bei rajonuose. Keletą metų dirbo brailio rašto mokytoja Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Klaipėdos skyriuje.

Turėjome leidyklą

Gegužės 16 d. sukanka 40 metų, kai buvo įsteigta (1963) LAD leidykla Vilniuje. Jos pirmasis direktorius, vyriausiasis redaktorius buvo rašytojas Antanas Jonynas. Jis - kartu ir leidyklos steigimo iniciatorius. Į leidyklos sudėtį buvo įtraukta ir "Mūsų žodžio" redakcija, tada vadovauta vyriausiojo redaktoriaus Adolfo Venckevičiaus. Kitos keturios redakcijos brailio raštu leido vadovėlius, grožinę, mokslo, tiflologinę, muzikos literatūrą ir vaizdines mokymo priemones. Grožinės literatūros redakcija išleido puikios klasikinės literatūros veikalų: Homero "Iliadą" ir "Odisėją", Levo Tolstojaus "Karą ir taiką", Vinco Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", Maironio raštus, Aleksandro Puškino, Adomo Mickevičiaus ir daugelį kitų kūrinių. Iš užsienio kalbų buvo išversta nemažai tiflologinės literatūros.

Per savo veiklos metus leidykla buvo pasiekusi aukštos brailio rašto leidybos kultūros. Čia 10 - 15 darbo vietų turėjo neregiai inteligentai, dirbę redaktoriais bei redakcijų vedėjais: Angelė Poznanskienė, Zofija Vida Giedrienė, Stasė Ingaunytė, Antanas Adomaitis, Juozas Juodikis, Vidmantas Stalgys, Vaclovas Areima ir kt. Taip pat dirbo gražus būrys reginčiųjų specialistų - redaktorių, dailininkų.

Po A. Jonyno leidyklai vadovavo direktoriai -vyriausieji redaktoriai Anatolijus Klepikas, Valentinas Toločka, Lionginas Ragėnas, Saulius Plepys. 1991 m. gruodžio 31 d. dėl LASS finansinių sunkumų leidykla nustojo veikusi. Paskutinis direktorius - Sigitas Bautrėnas.

Dabar leidybą tęsia UAB "Brailio spauda", Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]