SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Jadvyga KUOLIENĖ

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS


Konferencijos emblemaNovosibirsko srities specialiosios aklųjų ir silpnaregių bibliotekos kvietimu man ir LASS CT atsakingai darbuotojai Danutei Cidzikienei balandžio 23-26 dienomis teko dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Novosibirske. Konferencijos pavadinimas "Bibliotekos, aptarnaujančios žmones su ribotomis veiklos galimybėmis, ir visuomeninis sektorius - kelyje į socialinę partnerystę" atskleidžia jos turinį.

Konferenciją organizavo Novosibirsko specialioji biblioteka ir invalidų visuomeninė organizacija. Rėmė Sorošo fondas ir nemažai Novosibirsko visuomeninių ir valstybinių organizacijų bei įstaigų.

Konferencijoje dalyvavo Rusijos specialistai iš Maskvos, Sankt Peterburgo, svarbiausių Rusijos regionų atstovai ir 17 Vakarų bei Rytų Europos šalių, iš Azijos, NVS (Neprikalusomų Valstybių Sąjunga) ir Baltijos valstybių. Tai specialiųjų bibliotekų atstovai, žmonių su ribotomis veiklos galimybėmis visuomeninių organizacijų lyderiai, adaptuotos aparatūros gamintojai, specialios literatūros leidėjai, vietinių ir užsienio fondų atstovai.

Konferencijoje buvo svarstomi visiems dalyviams aktualūs klausimai:naujos informacinės technologijos, vartotojų lygybės principas informacijos ir švietimo sistemose; informacinės pagalbos žmonėms su ribotomis galimybėmis sistemos formavimas; bendradarbiavimo tarp visų suinteresuotų pusių vystymas.

Konferencijoje perskaityti 24 pranešimai. Mano pranešimo tema - "Naujos informacinės technologijos neregiams, jų naudojimas bibliotekos ryšių su trečiuoju sektoriumi kontekste (trečiasis sektorius - tai visuomeninės organizacijos, dirbančios su neregiais ir susijusios su biblioteka)".

Parodų komplekse "Sibiro mugė" buvo parengta įdomi paroda "Alternatyvių formatų leidyba - į elektroninį amžių". Joje buvo demonstruoti leidiniai, prieinami ribotų galimybių žmonėms įvairiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

Konferencija buvo puiki proga susipažinti su Rusijos ir kitų šalių specialiųjų aklųjų bibliotekų pasiekimais leidžiant knygas, kuriant informacines sistemas. Įdomu buvo matyti specialiųjų bibliotekų pastangas siekiant išsiveržti iš ūkinio bei kultūrinio Sibiro gyvenimo atsilikimo.

Mus ypatingai domino specialiųjų formatų knygų leidyba. Tenka pasakyti, kad šioje srityje dar yra daug problemų visose šalyse, netgi JAV. Daugelyje valstybių pradėtos leisti elektroninės garsinės knygos. Tačiau dėl lėšų ir patirties stokos šis procesas nėra spartus. Naujo formato garsinių knygų leidyba Rusijoje dėl lėšų trūkumo sustojo. Novosibirsko biblioteka leidžia tik po vieną egzempliorių elektroninių knygų ir jas skaito tik turintys kompiuterius neregiai skaitytojai - studentai, intelektualai. Skaitmeninių knygų dar nepradėjo leisti nei Ukraina, nei Baltarusija.

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje leidžia pažvelgti į save iš šalies, įvertinti savo pasiekimus ir trūkumus. Tenka pripažinti, kad nesame atsilikę nuo savo kaimynų. Anaiptol netgi pažengę kažkiek į priekį ir knygas leisdami, ir bendradarbiaudami su visuomeninėmis organizacijomis, vadinamu trečiuoju sektoriumi.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]