VERSLAS IR NEREGYS

 

KREDITAI SMULKIAM VERSLUI - GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS


Kovo 22 d. Neįgaliųjų verslo informacijos centras (NVIC) surengė seminarą "Smulkaus verslo finansavimo galimybės". Seminare dalyvavo būrys regėjimo negalią turinčių verslininkų, o jo svečiai buvo AB "Šiaulių bankas" valdybos pirmininko pavaduotojas Viktoras Budraitis bei Investicijų ir verslo garantijų bendrovės "Invega" generalinė direktorė Zita Gurauskienė. Kaip jau galima spręsti iš seminaro pavadinimo, jame buvo aptariami smulkaus verslo kreditavimo klausimai. Šioje srityje yra įdomių naujovių, galinčių sudominti ne vieną žurnalo skaitytoją, todėl mintimis apie jas paprašėme pasidalinti NVIC direktorių Antaną Ruginį.

* * *

Smulkaus verslo kreditavimas - problema, aktuali visai Lietuvai. Negalią turintiems žmonėms ji dar aktualesnė jau vien todėl, kad kreditų verslui pradėti bankai jiems iki šiol praktiškai neteikdavo. Žodį "praktiškai" vartoju todėl, kad teoriškai tokia galimybė lyg ir buvo: Invalidų socialinės integracijos įstatyme yra straipsnis, kuriame sakoma, kad negalią turintis žmogus Vyriausybės nustatyta tvarka gali gauti lengvatinę paskolą verslui pradėti. Bet Vyriausybė iki šiol jokios tvarkos tokioms paskoloms gauti nepatvirtino, todėl ši įstatymo nuostata taip ir liko vien gražia deklaracija. Buvo ir vien praktinių priežasčių: sumos, kurias bankai skolindavo verslui pradėti arba vystyti, būdavo labai didelės, už jas reikėdavo mokėti dideles palūkanas, turėti pakankamai turto, kuriuo būtų galima imamą paskolą garantuoti. Negalią turintys verslininkai paprastai šių sąlygų negalėdavo įvykdyti, o ir bankams tiesiog neapsimokėdavo gaišti laiką su smulkiomis ir dar "neįgaliomis žuvimis".

Per 2001 m. situacija gerokai pasikeitė. Praėjusiais metais buvo įsteigta Investicijų ir verslo garantijų bendrovė "Invega". Ji teikia garantijas daliai smulkiam verslui vystyti banko išduodamos paskolos. Garantijos teikiamos iki 80 proc. paskolos. Taigi norėdamas gauti 100 tūkst. Lt paskolą, žmogus savo turtu turės garantuoti tik 20 tūkst. Lt, likusiems 80 tūkst. - garantiją teiks "Invega". Atsakomybę už paskolą dalijasi bankas, kuris paskolą suteikia, ir "Invega", kuri ją draudžia. Žinoma, kaip ir anksčiau, reiks verslo planų, juos vertins banko specialistai. Verslininkui, apdraudusiam savo paskolą "Invegoje", ši bendrovė kompensuos iki 50 proc. palūkanų. Jeigu už paimtą iš banko 100 tūkst. Lt paskolą žmogus, tarkime, turėtų mokėti 8 proc. metinių palūkanų (8 tūkst. Lt), tai dabar realiai jis mokės 4 tūkst. Lt.

AB "Šiaulių bankas" atstovas V. Budraitis seminaro dalyvius supažindino su bendra kreditavimo situacija Lietuvoje, su gaunamomis Phare, Pasaulio banko ir kitomis kreditinėmis linijomis. Kiekviena jų turi savo paskirtį, savas kreditavimo taisykles. Neįgaliems verslininkams įdomiausia ir turbūt naudingiausia yra kreditinė linija, gauta pernai iš Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko. Ji kaip tik ir skirta smulkiam verslui finansuoti. Programa leidžia teikti maksi-, medi- ir minikreditus. Medikreditai yra iki 30 tūkst. eurų, mini- - iki 30 tūkst. Lt. Realiai tai yra tokios sumos, kurias be didesnio vargo gali įsisavinti negalią turintis smulkus verslininkas. Minėtąja kreditine linija kaip tik ir disponuoja "Šiaulių bankas", turintis savo filialus keturiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (kol kas išskyrus Panevėžį) bei kai kuriuose apskričių centruose. Banko atstovas užtikrino, kad vienokia ar kitokia negalia tikrai nebus kliūtis žmogui gauti kreditą: "Žiūrėsime į verslo planą, galbūt į tai, ar turi neįgalus žmogus sveikų pagalbininkų, tačiau dėl pačios negalios bent jau "Šiaulių banke" žmogaus tikrai nediskriminuosime". Žinoma, tai teorinės nuostatos, tikrovėje dažnai viskas būna kiek kitaip, tačiau, reikia sutikti, kad nusiteikimas, atvirumas negalią turintiems žmonėms jau pats savaime irgi yra sveikintinas dalykas.

Imant kreditą visada labai svarbu, kur ir kaip jį bus galima panaudoti. Kreditus, apie kuriuos dabar kalbame, galima imti verslo patalpoms pirkti, priemonėms ar medžiagoms įsigyti. Didelis pliusas, kad šitas paskolas galima iki 80 (atskirais atvejais iki 100) proc. naudoti kaip apyvartines lėšas - už jas nusipirkti prekių, mokėti samdomiems darbuotojams atlyginimus. Šito nebūdavo galima daryti anksčiau, imant investicines paskolas. Nereikėtų užmiršti, kad verslo paskolas gali gauti tik verslo subjektai - t. y. žmonės, išsiėmę savo verslui patentą, įsteigę uždarąsias akcines bendroves arba individualias įmones. Kitaip sakant, kreditai, skirti verslui vystyti, neteikiami fiziniams asmenims. Ateityje gali būti ir daugiau naujovių, palankių smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Pavyzdžiui, yra rimtų siūlymų, kad "Invega" paskoloms iki 30 tūkst. Lt teiktų nebe 80, o 100 proc. garantijas, tačiau kol kas apie tai kalbėti dar ankstoka. Galima pasakyti tik tiek, kad smulkiam ir vidutiniam verslui valstybė pagaliau pradeda skirti daugiau dėmesio, todėl yra vilčių, kad dalis jo teks ir neįgaliems verslininkams.

Užrašė Alvydas VALENTA

Redakcijos prierašas. Primename, kad Neįgaliųjų verslo informacijos centru (NVIC) nuo 2002 m. pradžios vadinasi Vilniuje anksčiau veikęs Fondo M95 verslo inkubatorius. NVIC adresas: Žemaitės g. 21, 2600 Vilnius. Tel. 33 48 69.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]