MUS REMIA

 

 


Ponia Regina Tumaitė ir du panorę likti nežinomi žmonės LASS Vilniaus miesto ir rajono organizacijos sunkiausiai besiverčiantiems nariams Velykų proga paaukojo 800 litų.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]