TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

GYVENIMAS PO TRUPUTĮ GERĖJA


Nuo 2002 m. balandžio 1 dienos įsigaliojo 2002 m. kovo 5 dieną priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 322 "Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos didinimo". Šiuo nutarimu valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija padidinta 4 litais ir jos dydis nuo šių metų balandžio 1 d. yra 142 Lt. Su minėtu Vyriausybės nutarimu galima susipažinti laikraštyje "Valstybės žinios"(2002 m. kovo 9 d. Nr. 26-932).

2002 m. balandžio 1 d. įsigaliojo ir LR fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas. Šis įstatymas buvo priimtas dar 2001 m. gruodžio 13 d. Įstatymo Nr. IX-646, skelbtas laikraštyje "Valstybės žinios" (2001 m. gruodžio 30 d. Nr. 111-4023).

Šiuo įstatymu nuo 2002 m. balandžio 1 d. buvo padidinti pagrindiniai neapmokestinami minimumai. Dabar jie yra tokie:

I grupės invalidams - 430 Lt, buvo 368 Lt,

II grupės invalidams - 379 Lt, buvo 324 Lt,

III grupės invalidams 283 Lt, buvo 242 Lt.

Motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), neturintiems sutuoktinio ir auginantiems vieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, - 335 Lt, buvo 287 Lt ir už kiekvieną paskesnį vaiką jiems pagrindinis neapmokestinamas minimumas didinamas dar po 53 Lt, buvo didinamas po 45 Lt.

Žemės ūkio produkciją gaminančių įmonių darbuotojams, kai šių įmonių pajamos (įplaukos) už realizuotą žemės ūkio produkciją per metus sudaro daugiau kaip 50 proc. bendrųjų realizavimo pajamų (įplaukų), bei ūkininkų, kurių ūkiai įregistruoti LR ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka samdomiems darbuotojams - 325 Lt, buvo 278 Lt;

Visiems kitiems, t. y. čia neišvardintiems asmenims, - 250 Lt, buvo 214 Lt.

Paskutinysis dydis 250 Lt dar vadinamas pagrindiniu neapmokestinamu minimumu (PNM).

Be to, I ir II grupės regėjimo invalidams, tėvams (įtėviams), auginantiems bent vieną vaiką (įvaikį) invalidą, apskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis mažinamas dar 12 Lt, buvo 10 Lt. Taip pat apskaaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokestis mažinamas tėvams (įtėviams), auginantiems keturis ir daugiau vaikų (įvaikių). Jis mažinamas po 12 Lt už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį).

Priminsime, kad nuo darbo užmokesčio pagrindinėje darbovietėje fizinių asmenų pajamų mokestis sudaro 33 proc. nuo skirtumo tarp viso darbo užmokesčio ir neapmokestinamo minimumo.

Pavyzdžiui, II grupės regėjimo invalido alga - 600 Lt.

Pajamų mokestis yra: 600 - 379 = 221 Lt.

33 proc. nuo 221 = 72,93 Lt.

72,93 - 12 = 60,93 Lt.

Taigi šio žmogaus užmokestis sumažėja 60,93 Lt pajamų mokesčiu.

Dar atskaitę nuo atlyginimo 3 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokų - 3 proc. nuo 600 = 18 Lt - gausime, kad iš uždirbtų 600 Lt "į rankas" šis žmogus gaus 600 - 60,93 - 18 = 521,07 Lt.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]