NEREGYS IR VISUOMENĖ

Vytautas GENDVILAS

SU POLITIKAIS REIKIA BENDRAUTI


Šių metų kovo 12 dieną Lietuvos invalidų reikalų taryboje prie Lietuvos Vyriausybės (LIRT) lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis. Čia jis susitiko su LIRT ir įtakingiausių Lietuvoje žmonių su negalia organizacijų vadovais. Šio susitikimo tikslą pirmaisiais savo žodžiais įvardino LIRT sekretoriato vadovė Genovaitė Paliušienė: "Europos taryba 2003 metus skelbia Europos neįgaliųjų metais. Mes taip pat norėtumėm, kad šie metai ir Lietuvoje būtų paskelbti neįgaliųjų metais". Seimo pirmininko pavaduotojas ne tik pritarė šiai minčiai, bet ir kvietė LIRT bei žmonių su negalia organizacijas glaudžiau bendradarbiauti su Seimo Europos reikalų komitetu. V. Andriukaitis sakė: "Norėtųsi kitais metais nuveikti kažką apčiuopiamesnio. Norėtųsi, kad būtų ne tik kasdienė veikla, bet kad būtų kažkas padaryta prasmingo žmonių labui". Žmonių su negalia sąjungos garbės prezidentas Jonas Mačiukevičius svečiui antrino sakydamas, kad žmonėms su negalia tie metai būtų naudingi ir tuo, kad įgyvendinant šį sumanymą atsirastų puiki proga bendradarbiauti su politikais. Šiuo metu bendradarbiaujama tik epizodiškai.

Iš kairės: LIRT sekretoriato vadovė G.Paliušienė, Seimo pirmininko pavaduotojas V.P.Andriukaitis, LIRT pirmininkė Z.Valaitytė

Naudodamiesi proga žmonių su negalia organizacijų atstovai Seimo pirmininko pavaduotojui V. Andriukaičiui dar kartą priminė susikaupusias kasdieninio gyvenimo problemas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Osvaldas Petrauskas ir Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas Petras Gasiūnas svečiui sakė, kad Lietuvos radijas ir televizija vykdo nepalankią žmonėms su negalia politiką: sutrumpino ir į antrąją programą nukėlė akliesiems skirtą radijo laidą, televizijos pavakario žinios rodomos be vertimo į gestų kalbą.

V. Andriukaitis visų problemų išspręsti iš karto nepažadėjo. Jis sakė: "Viena aišku - reikalingas nuolatinis spaudimas. Logika turėtų būti tokia: visos valdžios yra blogos. Ką tada su jomis daryti? Visas tas valdžias reikia spausti".

Beje, svečias, paklaustas ar važinėdamas po rajonus, dažnai susitikdavo su neįgaliaisiais, atsakė: "Neįgalieji... Jie aktyvesni kokiuose keturiuose, penkiuose rajonuose".

Prisiminę Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos struktūrą galime tik atsidusti. Išvada peršasi tokia: su politikais nebendraujame. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga yra nepolitinė organizacija. Tačiau nuo to, kad ne tik Vilniuje, bet ir rajonuose mes susitiksime su vienos ar kitos partijos atstovu ir jam išsakysime mūsų organizacijos narių bėdas, sumanymus ir tai, kaip tų bėdų išvengti, partiniais nepasidarysime.

O tai, kad su politikais verta bendrauti, byloja toks faktas: susitikimas Lietuvos invalidų reikalų taryboje įvyko kovo 12 dieną, o jau kovo 18 dieną LR Seimo spaudos tarnyba išplatino pranešimą, kuriame rašoma: "Atsižvelgdama į Seimo pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio raštą Seimo valdyba nutarė paruošti Seimo nutarimo projektą dėl 2003 metų paskelbimo neįgaliųjų metais".

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]