SOCIALINĖS ĮSTAIGOS

Romualdas MAKAUSKAS

PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRE


Regos centro pirmokėliai per pamokąBet kokia negalia skaudi, bet turbūt skaudžiausia - aklumas. Kad ši nelaimė nors kiek palengvėtų, mažiesiems silpnaregiams stengiamasi bent kiek padėti. Dėl to Šiauliuose įsteigtas Petro Avižonio regos centras. Regos centre - lopšelio-darželio grupės, pradinės klasės ir socialinio ugdymo skyrius.

"Prieš dešimt metų sutrikusios regos vaikams buvo atidarytas darželis. 1992 metais jau reorganizuotas į silpnaregių pradinę mokyklą-darželį, o 1994 metais įkuriamas Regos centras, sujungus Aklųjų socialinio ugdymo mokyklą ir silpnaregių pradinę mokyklą-darželį", - pasakoja Regos centro direktorė Audrė Rovienė.

Direktorė džiaugiasi, kad mažuosius Regos centro lankytojus ugdo įvairių sričių specialistai: tiflopedagogai, logopedas, psichologas, kūno kultūros instruktorius. Visi šie specialistai ugdo mažąjį žmogutį, ruošia gyvenimui. Mažieji į šią įstaigą priimami nuo dvejų metukų.

Visam šiam ugdymui reikia didelių lėšų, kurių be galo trūksta. Darbuotojai ieško rėmėjų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Centrui daug padėjo rėmėja iš Olandijos Kristina de Kwant, kuri ne kartą lankėsi Regos centre. Ponia Kristina de Kwant, pamačiusi šios įstaigos darbuotojų pasiaukojimą, padovanojo daug ugdymo priemonių, žaislų, baldų. Socialinio ugdymo skyriaus vadovė, direktorės pavaduotoja Nijolė Bielskienė papasakojo, kad Regos centro darželį šiuo metu lanko šimtas du vaikai, pirmą klasę - septyni, socialinio ugdymo skyriuje yra septyniolika. Skirtumas tas, kad šio skyriaus vaikai Regos centro nelanko, o pedagogai lankosi namuose, mokyklose ir dirba pagal individualaus ugdymo programas.

- Mūsų tiflopedagogai gali suteikti pagalbą ir nelaimės ištiktiems suaugusiems, - teigia pavaduotoja Nijolė Bielskienė. - Jie mokosi brailio rašto, orientacijos aplinkoje, buities įgūdžių.

Labai gaila, kad šią įstaigą gali lankyti tik Šiaulių miesto vaikai, kadangi finansuoja miesto savivaldybė. Kodėl nuskriausti tie vaikai, kurie gyvena periferijoje?

Direktorė Audrė Rovienė džiaugiasi, kad vaikai ne tik mokosi, bet ir visapusiškai lavinasi: centre organizuojami įvairūs kultūros ir sporto renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik vaikučiai, bet ir jų tėveliai. Regos centrą lankantiems vaikams atliekamos medicininės regėjimo lavinimo procedūros. Derinant pedagoginę ir medicininę korekciją daugumai vaikų pagerėja regėjimas.

Pavaduotoja Nijolė Bielskienė primena, kad jų mokymo įstaiga turi savų tradicijų. Regos centre lankosi miesto mokyklų mokiniai. Jiems pasakojama, kaip silpnaregiai lavinami, mokomi, supažindinami su brailio raštu.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]