DĖMESIO!

 

MIELI SKAITYTOJAI!


Jau galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2002 metams. Prenumeratos sąlygos ir šiais metais nepasikeitė. "Lietuvos pašto" skyriuose "Mūsų žodį" 2002 metams galima užsiprenumeruoti visiems metams.

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra:

reginčiųjų raštu - 1.60 Lt,

brailio raštu - 1.00 Lt.

Metams "Mūsų žodis" kainuos:

reginčiųjų raštu - 19.20 Lt,

brailio raštu - 12 Lt.

Žurnalo indeksas kataloguose:

reginčiųjų raštu - 5060,

brailio raštu - 5061.

Redakcija prašo visų, užsiprenumeruojančių žurnalą reginčiųjų ar brailio raštu, prenumeruotis tik per paštą.

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-22) 263 863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]