MUS REMIA

Valentinas ČYŽAS

GERADARIAI IŠ VOKIETIJOS


Vos mums paskelbus apie savo nepriklausomybę, taigi daugiau negu prieš dešimtį metų, Jurbarką aplankė svečiai iš Vokietijos Voerde miesto. Tai buvo Hans Ekers su žmona Petra ir jų bičiulis Dieter Schumann. Tąkart svečiai atvežė pirmąjį labdaros krovinį. Parama jurbarkiečiams bei užsimezgusi pažintis tęsėsi. Parama ypač suintensyvėjo, kai 1993 m. Voerde mieste buvo oficialiai įregistruotas privačios iniciatyvos susivienijimas Lietuvai paremti. Jo branduolį sudaro pirmieji mus aplankę žmonės, o jam vadovauja jau mano minėtas Hans Ekers.

Rugpjūčio 3 d. Jurbarke apsilankė net 11 šio susivienijimo narių, o ir jų atgabentas labdaros krovinys buvo kaip niekada didelis. Jis paskirstytas septynioms rajone įregistruotoms neįgaliųjų organizacijoms.

Nemenka dalis voerdiečių atgabentos paramos - 20 paketų su įvairiausiais drabužiais bei patalyne ir 200 dėžučių joduotos druskos - teko ir Jurbarko rajono akliesiems bei silpnaregiams. Turint galvoje daugiau negu kuklias aklųjų invalidumo pensijas, šioji geradarių iš Vokietijos parama daugeliui mūsiškių suteikė retą progą ne tik atnaujinti, bet ir pakeisti savąjį, kai kam gal jau ir įkyrėjusį garderobą. Radijo ir televizijos informuoti žmonės nespjaudė ir į vokišką joduotąją druską. Žmonės buvo dėkingi ne tik geradariams iš Vokietijos, bet ir nuoširdžiam aklųjų bičiuliui, jurbarkiečiui Antanui Kazakevičiui, visą tą gerą savo transportu iš socialinės paramos skyriaus pervežusiam į organizacijos patalpas.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]