NEREGYS IR VISUOMENĖ

Romualdas MAKAUSKAS

SKAUTŲ DRAUGYSTĖ


Jau tapo gražia tradicija Šiaulių krašte rengti Lietuvos skautijos vasaros stovyklas. Ir šie metai - ne išimtis. Šiaulių rajone, Kurtuvėnų regioniniame parke, prie Pašvinio ežero, įvyko Šiaulių krašto skautijos vasaros stovykla, kurioje dalyvavo apie 250 skautų. Tačiau šių metų vasaros stovykla skyrėsi tuo, kad joje stovyklavo ir neįgalių vaikų iš Aklųjų ir silpnaregių sąjungos. Švedijos silpnaregių ir aklųjų sąjunga pasiūlė pakviesti neįgalius vaikus į skautų stovyklą, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Šioje stovykloje dalyvavo ir Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio gimnazijos skautų draugovė, kuri į savo būrį priėmė septynis neįgaliuosius: iš Radviliškio, Joniškio, Šeduvos, Marijampolės atvyko po vieną, o iš Šiaulių miesto - trys. Jiems vadovavo LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos darbuotoja Alma Čekanauskienė.

Stovyklautojų tikslas - supažindinti neįgaliuos vaikus su skautų gyvenimo įgūdžiais, ugdyti savarankiškumą.

Lauryno Ivinskio gimnazijos skautų vadovė Vilhelma Šopienė papasakojo, kad skautai maloniai susipažino su naujais savo draugais.

- Aš pasiūliau, kad pastovyklei vadovautų buvusi mano auklėtinė Eglė Verseckaitė, kuri šiuo metu mokosi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir yra Lietuvos skautijos tarybos narė, Šiaulių krašto atstovė. Tai mergina, kuri gali ir sugeba dirbti su skautais. Kartu su ja atvyko dar apie dvidešimt studentų, vadinamų skautų akademikų, kurie padėjo sudaryti įdomią stovyklos darbo programą. Aš palinkėjau Eglei sėkmingai vadovauti, - pasakojimą baigė V. Šopienė.

Skautų vasaros stovykla prasidėjo. Neįgaliems vaikams viskas buvo neįprasta, bet įdomu. Pirmasis stovyklautojų darbas - statyti palapines. Neįgalieji be naujų draugų pagalbos neapsiėjo.

- Man labai nuostabu ir malonu matyti, kad mūsų skautai nuoširdūs, draugiški savo neįgaliems draugams. Esu labai patenkinta Evaldo, Aurimo, Pauliaus, Renatos, Akvilės, Ginos elgesiu bei aktyvumu. Jie nuo pat pradžių aktyviai įsijungė į stovyklos gyvenimą, noriai dalyvavo organizuojamuose žaidimuose, konkursuose, - pasakojo neįgaliųjų vadovė Alma Čekanauskienė.

Atidarymo laužą uždegė ir programą vedė laužavedys skautas akademikas Aivaras Žukauskas. Kiekviena skautų draugovė turėjo paruošti savo programą-pasirodymą. Su skautais dirbo ir Kryžių kalno vienuolyno vienuolis brolis Vladislovas O. F. M., kuris vedė religinę programą.

Stovykloje buvo organizuojami įvairūs konkursai, žaidimai.

- Mane labai nudžiugino, kad mūsų pastovyklės vaikai prie laužo laimėjo laukinio šokio konkursą. Gana įdomiai ir atkakliai vyko ir dainų konkurso atrankinės varžybos, kurių nugalėtojomis tapo Lauryno Ivinskio gimnazijos draugovės narės Gintarė Ainytė, Eglė Simonovičiūtė, o joms gitara akompanavo Rasa Verseckaitė. Mergaitės iškovojo kelialapį į Lietuvos skautijos Felikso Šakalio vardo dainų konkursą, kuris įvyks Kaune, - džiaugiasi Eglė Verseckaitė.

- Gerbiama Egle, ar Jūs kitais metais priimsite į savo vasaros skautų stovyklą neįgaliuosius?

- Mūsų skautams ir neįgaliems vaikams ši stovykla paliko daug naujų įspūdžių, išugdė naujų įgūdžių, parodė bendros veiklos prasmingumą. Jei mūsų norą kas nors parems materialiai, be abejo, su neįgaliaisiais stovyklausime dar ne vieną kartą, - atsakė pastovyklės vadovė Eglė Verseckaitė.

Reikia manyti, kad atsiras žmonių, kurie šio darbo reikšmę supras ir parems. Alma Čekanauskienė labai šiltais žodžiais atsiliepė apie skautų akademikų bei visų stovyklos narių elgesį su neįgaliais vaikais, kurie nuoširdžiai dėkoja pastovyklės vadovėms E. Verseckaitei ir V. Šopienei už nuoširdų rūpinimąsi bei savarankiškumo ugdymą.

Organizatoriai ir stovyklautojai nuoširdžiai dėkoja Šiaulių rajono Jaunimo reikalų tarybai, Švedijos silpnaregių ir aklųjų sąjungai, kurios sudarė sąlygas pailsėti ir pasidžiaugti gražia Kurtuvėnų regioninio parko gamta.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]