ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

Juozas VALENTUKEVIČIUS

NATALI BARAGA APIE SILPNAREGIŲ MOKYMĄ


Pastaruoju metu vis daugiau domimasi aklųjų bei silpnaregių švietimu ir auklėjimu. Didžiausi pasikeitimai šiame darbe vyko XX amžiuje. Pirmojoje šimtmečio pusėje daugiau dėmesio buvo kreipiama į aklųjų reikalus, o antrojoje pusėje - vis didesnis dėmesys pradėtas skirti ir silpnaregiams. Tikra šio darbo novatorė yra Jungtinių Amerikos Valstijų pedagogė, mokslininkė Natali Baraga. Pradėjusi veiklą būdama vyresnio amžiaus, ji padarė tikrą silpno regėjimo vaikų auklėjimo ir švietimo perversmą. Įgijusi pedagoginį išsilavinimą, dirbo pedagoginį darbą ir kartu studijavo vaiko vystymosi specialybės magistrantūroje. Gimus nesveikai dukrai, pradėjo domėtis tiflopedagogika. Neradusi pakankamai reikiamos literatūros apie sutrikusio regėjimo vaikų auklėjimą, pradėjo intensyviai studijuoti ir kaupti medžiagą. 1964 m., turėdama 20 metų pedagoginio darbo stažą, apgynė doktorantės laipsnį silpnaregių lavinimo tema. Tais pačiais metais šia tema išleista mokslininkės knyga "Silpnaregių vaikų regėjimo aktyvinimas".

1983 m. mokslininkė buvo apdovanota Karelo C. Kocho atminimo medaliu. Šiuo medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję silpnaregių žmonių akių lavinimo srityje.

N. Baragos mokymo metodika sparčiai plinta visame pasaulyje. 2000 metų pabaigoje pagal jos metodiką Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras surengė praktinio mokymo seminarą.

Lietuvos aklųjų bibliotekoje yra išversta į lietuvių kalbą medžiaga apie profesorę N. Baragą ir jos "Diagnostinio vertinimo metodika". Nors dabar šia tema yra išleista daugiau ir įvairesnių metodinių darbų, biblioteka, norėdama, kad ši medžiaga būtų prieinama visiems besidomintiems skaitytojams, ypač tiflopedagogams, nutarė ją išleisti atskiru leidiniu. Į šį leidinį sudėta Hyter Meisono interviu su profesore Natali Baraga (1998), ištrauka iš pranešimo "Istorinė silpno regėjimo apžvalga (1999), ištrauka iš S. Dorno pranešimo "Kaip moksliniai tyrimai pasiklysta specialaus švietimo džiunglėse", kur jis mini N. Baragos mokslinius tyrimus. Rinkinio pabaigoje pateikiama N. Baragos "Diagnostinio vertinimo metodika", versta iš lenkų kalbos.

Šią knygą "Natali Baraga apie silpnaregių mokymą" skaitytojai jau gali rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir jos filialuose. Knyga išleista padidintu šriftu. Ją galės skaityti ir silpnaregiai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]