VIRŠELIS

 

SERAS D. E. MILE. AKLA MERGAITĖ


XIX amžiaus anglų dailininkas seras Džonas Everetas Mile (1829-1896) su grupe draugų reiškė atvirą nepakantumą teatrališkajam oficialiajam menui, siekė nuoširdumo savo kūryboje. Jie buvo tikri, kad norint reformuoti meną, reikia grįžti į laikus dar prieš Rafaelį, kai dailininkai buvo ištikimi Dievo amatininkai ir stengėsi vaizduoti tai, kas sukurta tvėrėjo. Manydami, kad menas yra praradęs nuoširdumą būtent nuo Rafaelio laikų ir kad jiems lemta grįžti į "tikėjimo amžių", šie dailininkai pasivadino Prerafaelitų brolija. Vienas brandžiausių D. E. Mile darbų, vaizduojančių natūrą, yra paveikslas "Kristus tėvų namuose" (1850). Prerafaelitų dvasia buvo persunkti ir jo tapyti portretai, peizažai bei sentimentalūs paveikslai ("Burbulai" - 1886 m. ir kt.).

Geriausiai D. E. Mile pavyko išreikšti prerafaelitams būdingus estetinius ir moralinius jausmus drobėje "Akla mergaitė", nutapytoje 1856 metais. Paveiksle - jauna neregė mergina, prie jos prisiglaudusi 10-12 metų mergaitė. Ką tik praėjo lietus ir nušvitusi saulė užliejo savo spinduliais keliauninkes, prisėdusias kelkraštyje trumpo poilsio. Abiejų vario ir aukso spalvos plaukai - iš to lengva spėti, jog tai seserys. Stora raudona skraistė, kuria jos gelbėjosi nuo lietaus, permirkusi ir sunki. Kaip kontrastas - tik ką ant skraistės nutūpęs drugelis. Rausvų skruostų mergina, atsilošusi ir užsimerkusi, šildo veidą saulėje. Ant kelių - nedidelė armonika. Tai leidžia suprasti, kas ši mergina ir kodėl ji, nepaisydama oro, keliauja. Storas, raudonas gelumbės sijonas su lopu ir vėl, matyt, neseniai atsiradusia skyle rodo keliaujančios muzikantės nepriteklių. Tai patvirtina ir mažesniosios apdarai. Mažoji, atsigręžusi atgal, žiūri į tamsių lietaus debesų fone pasirodžiusią dvigubą vaivorykštę, apie kurią, matyt, ir pasakoja neregei. Už merginų nugarų geltonuoja ką tik nukirstų rugių laukas, kur likusį derlių renka juodi lyg smala kovai. Tolumoje, už pievų, pro vešlių medžių keteras raudonuoja namų stogai. Tai, matyt, keliauninkių artimiausias tikslas.

Iš tiesų dailininkui pavyko nutapyti šiltą ir nuoširdų paveikslą. Autorius neabejingas kiekvienam drobės lopinėliui: čia ir švelnūs, rugpjūtyje dar žydintys varpeliai, ir neregės merginos tyrumas, ir balutėje atsispindintis saulėtas dangus. Visa tai dvelkia harmonija, išsiliejančia himnu gėriui ir grožiui.

Šis paveikslas saugomas Didžiosios Britanijos Birmingemo meno galerijoje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]