DĖMESIO!

 

AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ MERGINŲ IR VAIKINŲ DĖMESIUI!


Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Profesinio mokymo skyriuje vaikinai ir merginos gali mokytis šių specialybių:

- namų ūkio pagalbininkės,

- namų ūkio pagalbininko.

Namų ūkio šeimininkes išmokysime dirbti namų ūkio darbus, ruošti maistą, daryti rankdarbius, slaugyti ligonius, rūpintis vaikais ir neįgaliaisiais.

Namų ūkio pagalbininkus išmokysime staliaus, santechniko, šaltkalvio, buto remontininko darbų. Išmokysime rankdarbių, baldų apmušimo pagrindų.

Priimami aklieji ir silpnaregiai (regėjimo aštrumas su korekcija 0-0,3), nuo 16 iki 40 m., turintys vidurinį, pagrindinį ar mažesnį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra. Norintys mokytis priimami po individualaus pokalbio.

Mokslas trunka 3 metus. Turime gerai įrengtas maisto ir namų ruošos mokymo klases. Sėkmingai išlaikius egzaminus, suteikiamas profesijos kvalifikacijos pažymėjimas.

Nevilniečiams moksleiviams suteikiamas bendrabutis, moksleiviai 5 kartus per dieną maitinami. Centre yra medicinos punktas.

Norintys mokytis pristato šiuos dokumentus:

- prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta specialybė,

- dokumentą apie įgytą išsilavinimą,

- invalidumo pažymėjimą arba pažymą iš okulisto,

- sveikatos pažymėjimą (forma Nr.086/a),

- 2 fotonuotraukas,

- pasą.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

LASUC Profesinio mokymo skyrius

Ateities g. 44,

2057 Vilnius

Tel.: (8-22) 778 363, 700 200.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]