MUS REMIA

Valentinas ČYŽAS

VAIKUČIŲ DŽIAUGSMUI NEBUVO RIBŲ


D.Žemaitis, S.Gubliauskaitė, V.Milišauskas ir tiflopedagogė D.StraukienėJurbarko LIONS klubas įkurtas 1997 m. Dabar jis vienija 19 įvairiausių profesijų vienminčių. Svarbiausia klubo veiklos kryptis - vaikų, turinčių regėjimo negalę, rėmimas. Lėšos pagalbai kaupiamos organizuojant įvairius atrakcionus, labdaros koncertus, kitas akcijas.

Neseniai Jurbarko LIONS klubas vaikučiams perdavė vertingą ir labai reikalingą dovaną - tris magnetofonus "Aiwa", skirtus garsinėms knygoms skaityti. Ketvirtasis magnetofonas bendrai sutarus paskirtas nenuilstančiai Jurbarko tautodailininkei, nepriklausomų rašytojų sąjungos narei - Julijai Baranauskienei. Kaip tinkamai naudotis magnetofonais, vaikams parodė radijo dirbtuvių meistras, dėdė Rimas Riauza. Dabar šie vaikučiai galės klausytis ne tik grožinės literatūros, bet ir įgarsintų vadovėlių.

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ UŽ KILNŲ PASIRINKIMĄ

Šiuo metu Vokietijoje gyvenantis kraštietis Otto Vilkat labdaringą veiklą gimtajame rajone pradėjo dar Atgimimo laikais, tačiau greitai suprato, kad tai per sunki našta vieno žmogaus pečiams. Tad štai jau treti metai, kai geradarys apsistojo prie rajono neįgaliųjų šalpos.

Šio geraširdžio žmogaus dėka finansinės paramos sulaukė kelios dešimtys itin sunkią negalę turinčių jurbarkiečių. O kur dar rėmimas skalbimo priemonėmis, maisto produktais artėjant Kalėdų ir Velykų šventėms?

Dar balandžio pradžioje 80 LASS Jurbarko organizacijos narių bei 10 vaikų, turinčių regėjimo negalę, buvo pakviesti atsiimti artėjančiai Šv. Velykų šventei skirtų labdaros krepšelių. Taigi galėjome ne tik apsišvarinti kūną, bet ir papildyti šventinį Velykų stalą.

Sveikatos, ilgiausių metų ir nuoširdžiai ačiū Jums, mūsų geradary!

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]