LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Balandžio 25 d. vykusiame centro tarybos posėdyje dalyvavo visi 14 centro tarybos narių ir apsvarstė 17 klausimų.

Buvo aptartos įmonės "Įranga" veiklos perspektyvos. Šioje LASS įmonėje gamybinė veikla vyksta epizodiškai tik pagal sutartis, joje tebedirba 15 žmonių, kurie daugiausia užimti pastato ir teritorijos priežiūra. Įmonė turi nemažai gamybinių ir administracinių patalpų, kurių dalį nuomavo. Likusias patalpas tinkamai paruošus, būtų galima nuomoti ir gauti dar daugiau pajamų. Todėl įmonės svarbiausia veiklos kryptimi numatyta nekilnojamo turto nuoma ir priežiūra. Įmonei "Įranga" leista iš lėšų, gautų už parduotą pastato dalį, 157 tūkst. litų panaudoti administraciniam pastatui remontuoti, taip pat 2001 metams, be jau anksčiau numatyto LASS narių materialinės paramos programos rėmimo įmonei "Įranga", nustatytas ir 50 tūkst. litų mokestis į centralizuotą fondą už naudojimąsi LASS nekilnojamu turtu.

Centro taryba apsvarstė ir pritarė Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro 2001-2003 m. veiklos programai. Joje centras numato išplėsti amatų būrelių veiklą, atnaujinti meno mėgėjų kolektyvų repertuarą, atidaryti kompiuterių svetainę jaunimui, įkurti bendraminčių klubą pagyvenusiems žmonėms ir teikti įvairių kultūrinių paslaugų akliesiems bei silpnaregiams.

Apsvarsčiusi VšĮ "Lietuvos aklųjų choras" administracijos siūlymą steigti atskirą viešąją įstaigą, kuri rūpintųsi loterijos organizavimo reikalais, centro taryba šiam siūlymui nepritarė.

Buvo svarstyti 2001 m. vasaros poilsio organizavimo klausimai ir 3 poilsio bazėms - "Spinduliui", "Nemunui" ir "Zelvai" - skirta pinigų iš tam tikslui programoje numatytų lėšų. Pateiktos paraiškos patenkintos tik 47 proc., nes lėšų nepakanka. Planuojama, kad LASS turimose poilsio bazėse šią vasarą ilsėsis apie 450 regėjimo invalidų.

Leista LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai parduoti sodybą Pajuostinio kaime, o iš lėšų, gautų už tame pačiame kaime parduotą poilsio bazę, leista pirkti butą LASS Rokiškio rajono organizacijos reikmėms, nes rokiškėnai neturi savo patalpų, bei pritaikyti Biržų rajono organizacijos patalpas Dienos centrui. Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybai leista 15 tūkst. litų panaudoti Šiaulių miesto ir rajono organizacijos patalpų remontui bei įsigyti baldų.

Iš esmės pritarta Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos siūlymui išnuomoti LASS pastatą, esantį Tauragėje, metodistų bažnyčiai ir nuomos sutarties parengimui sudaryta komisija: VšĮ "LASS centro taryba" darbuotojai V. Gilys, P. Janulevičius, Tauragės rajono organizacijos tarybos pirmininkas A. Janaitis ir Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkas A. Navickis.

Panevėžio įmonei leista pratęsti paskolų bankui grąžinimo terminus, pavesta įmonėje esantį aklųjų sąjūdžio muziejų perduoti Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialui.

Klaipėdos įmonės "Regseda" direktorius V. Šeporaitis informavo, kad, patikrinus atsiskaitymus su pirkėjais ir nuomininkais, išaiškėjo, kad buvusios įmonės kasininkės A. Dorožkina ir P. Vasiliauskienė per 2000 m. pirmąjį pusmetį, klastodamos dokumentus, iš įmonės kasos paėmė beveik 16 tūkst. litų. Abi kasininkės raštu pripažino kaltę ir įsipareigojo iki 2001 m. gruodžio 1 d. visą paimtą sumą grąžinti į įmonės kasą. Iki balandžio 25 d. jau grąžinta 6600 litų. Direktorius prašė centro tarybos pritarti jo sprendimui geriau atgauti pinigus, nei kelti kaltininkėms baudžiamąją bylą. Centro taryba pritarė tokiam sprendimui su sąlyga, kad buvusios įmonės kasininkės laikytųsi savo pasižadėjimo grąžinti pinigus.

Už aklųjų ir silpnaregių meninių gebėjimų ugdymą, pastangas, telkiant LASS Kelmės organizacijos narių kūrybines jėgas, nuoširdų rūpinimąsi prasmingu jų užimtumu centro tarybos Padėkos raštais apdovanoti Kelmės rajono organizacijos folkloro ansamblio "Ramočia" vadovas Valdas Rutkūnas ir organizacijos pirminikė Janina Samušienė.

Ruošiantis artėjančiam LASS suvažiavimui, centro tarybos pirmininkas O. Petrauskas pasiūlė centro tarybos nariams iki rugsėjo 1 d. pateikti siūlymų dėl LASS veiklos krypčių ir strategijos.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]