TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI


Juozas EŽERSKIS

"BALTOJI LAZDELĖ" ŠIAULIUOSE


Malonu, kad Baltosios lazdelės dieną primena Šiaulių krašto žiniasklaida. Prieš spalio 15-ąją ir tuojau po jos įvairiomis aklųjų gyvenimo ir darbo temomis rašė spauda, būta šia tema laidų per vietos televiziją. Tai tikrai labai gerai, nes visuomenė bent jau sužino apie spręstinas aklųjų ir silpnaregių problemas. Galbūt netoli tas metas, kada jos bus pradėtos ir spręsti.
     Prie Baltosios lazdelės dienos renginių aktyviai prisideda LASS įstaigos bei organizacijos, patys regėjimo negalės žmonės. Vyksta susitikimai su neregiais, aklųjų naudojamų kompensacinių priemonių parodėlės, meno mėgėjų koncertai, regintieji supažindinami su brailio raštu.
     Renginys, skirtas Baltosios lazdelės dienai paminėti, Šiauliuose įvyko spalio 14 dieną miesto kultūros centre. Čia tą popietę šeimininkavo aklųjų ir silpnaregių kultūros namų meno mėgėjai, Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovai. LAB Šiaulių filialo darbuotoja Dalia Vaivadienė rūmų vestibiulyje parengė apie Aklųjų ir silpnaregių sąjungą išleistų informacinių leidinių, brailio ir garsinių knygų, LASS literatų kūrybos parodą. 17 val. prasidėjo didelis šventinis kultūros namų meno mėgėjų koncertas. Jo metu neregė Stasė Kopūstinienė susirinkusius supažindino su Baltosios lazdelės dienos atsiradimo istorija, papasakojo apie neregių darbą, mokymąsi, brailio raštą, apie tai, kokios nūdienos problemos kelia akliesiems daugiausia nerimo. Koncerte dalyvavo kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis "Dermė", vadovaujamas Dainos Kavaliauskienės, folkloro kolektyvas "Sedula" (vadovė Virginija Gintilaitė), moterų vokalinis duetas (Daina Kavaliauskienė ir Virginija Gintilaitė), liaudiškos muzikos kapela "Šelmiai" (vadovas Juozas Šukys). Koncertą paįvairino Irenos Bublienės skaityti silpnaregio literato Kazimiero Gailiaus eilėraščiai. Koncertui pasibaigus į sceną pakilo "Lions" klubo atstovas. Jis pasveikino susirinkusius su Baltosios lazdelės diena ir įteikė LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininkui Alfonsui Navickiui dviejų tūkstančių litų čekį. Priimdamas šią paramą pirmininkas padėkojo ir pažadėjo su klubo vadovais aptarti, kokioms neregių ir silpnaregių reikmėms ji bus panaudota.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]