NEREGYS IR VISUOMENĖ


Janina RAGINIENĖ

MUS SUPRANTA IR PADEDA


Perskaičiusi "Mūsų žodyje", kad kai kuriuose miestuose ir rajonuose invalidai turi įvairių lengvatų transportui, nepaisant to, kad Vyriausybė jas panaikino, nutariau pasiteirauti, ar Jonavos rajone nieko panašaus nėra. Pas mus, pasirodo, nieko panašaus nėra. Bet štai vieną kartą, važiuodama maršrutiniu mikroautobusiuku, pastebėjau iškabą "Vienas pirmos grupės invalidas vežamas nemokamai". Pasiteiravau vairuotojo, ar visuose 6 numerio autobusiukuose teikiama ši lengvata. Vairuotojas atsakė, kad už kitus jis negarantuoja, bet 6-asis - visą laiką vežąs.
     Pasirodo, kad firma, kurioje dirba šis vairuotojas (tai A. ir J. Žilinskų firma), nėra priėmusi jokio nutarimo dėl šios lengvatos - tai daroma pačio vairuotojo Romo Rėklaičio iniciatyva. Pastebėjau ir kitą jaudinantį šio vairuotojo darbo momentą: sekmadienį, kai dauguma važiuoja į bažnyčią, autobusiukas visada sustoja kuo arčiau prie jos.
     Esu labai dėkinga šiam geradariui ir norėčiau, kad ir kiti vairuotojai pagalvotų, ar nėra verta padaryti gerą darbą, kad kiekvienas jiems galėtų padėkoti, nusišypsoti ir to gero darbo ilgai neužmiršti.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]