VIRŠELIS


J. MATEJKO. APAKĘS VITAS STVOŠAS SU ANŪKE


Lenkų dailininkas Jan Matejko (1838-1893) plačiai išgarsėjo kaip istorinio žanro meistras. Daugeliui gerai žinoma didelė jo drobė "Žalgirio mūšis". Vieną iš savo darbų autorius yra paskyręs įžymiam skulptoriui Vitui Stvošui (apie 1447 - 1533). V. Stvošas iki 1496 metų gyveno ir kūrė Krokuvoje, čia buvo dailininkų draugijos narys ir kurį laiką jos pirmininkas. Studijavo užsienyje, dirbo Lenkijoje ir Vokietijoje. Krokuvoje sukūrė žymiausius savo kūrinius: monumentalų altorių Marijos bažnyčioje, skulptūras karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir arkivyskupo Zbignevo Olesnickio antkapiams. V. Stvošas vienas iš pirmųjų Lenkijoje pradėjo dirbti renesanso stiliumi. Regėjimo neteko pačiame pajėgume. Skulptorius, daugiausia dirbęs karaliaus rūmuose, netekęs regėjimo tapo ten nereikalingas. Apakęs V. Stvošas daug keliavo. Jau būdamas aklas, Vokietijoje jis sukūrė choro bareljefą Zebaldo bažnyčioje, apaštalo Povilo skulptūrą Lorenco bažnyčioje bei 1513 metais altorių Bambergo katedroje. Iškamuotas įvairių negandų ir nostalgijos, gyvenimo pabaigoje grįžo į Lenkiją. Vienintelis jo troškimas buvo dar kartą (dabar jau rankomis) apžiūrėti savo kūrinius. Matyt, dailininkas J. Matejko ir pavaizdavo iškamuotą tėvynės ilgesio, prislėgtą nepripažinimo ir negalės skulptorių, kurį atsargiai už rankos veda anūkė. Skulptoriaus veidas susikaupęs, jaučiama vidinė įtampa ir laukimas. Jo kairė ranka pusiau ištiesta ir tuoj tuoj palies nukryžiuotojo skulptūros kojas. Švelnių bruožų anūkės veide - susimąstymas ir liūdesys. Dailininkas J. Matejko skulptorių su anūke vaizduoja įspūdingai dekoruotos bažnyčios sienos fone. Ne mažiau įspūdingi, kruopščiai nutapyti senelio ir anūkės rūbai. Drobė dvelkia gėriu ir liūdesiu.

     Vytautas GUDONIS  

* * *
[Turinys] | [Grįžti]