PRANUI DAUNIUI - 100


Andrius VAINORAS

VOKAS SU UŽRAŠU BRAILIO RAŠTU


Pranas Daunys, net ir išėjęs Anapilin, liko su mumis, padeda skleisti organizuoto aklųjų sąjūdžio idėjas, savo puoselėtą ir atvežtą į Lietuvą brailio raštą. Birželio mėnesį valstybinė įmonė "Lietuvos paštas" pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleido voką, skirtą neregiui ir su užrašu brailio raštu. Tas neregys - Pranas Daunys! Ant voko yra P. Daunio nuotrauka, o kairėje ir dešinėje jos pusėse - du užrašai reginčiųjų raštu: "Lietuvos kariuomenės savanoris" ir "Aklųjų švietimo pradininkas". Po nuotrauka reginčiųjų ir brailio raštu užrašyta: "Pranas Daunys 1900 - 1962".
     Voką sukūrė dailininkas Viktoras Jasanauskas, sumanymo autoriai - Katalikiško Prano Daunio fondo prezidentas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir viceprezidentas Juozas Valentukevičius. "Pasitikdami šimtąsias P. Daunio gimimo metines, - pasakoja J. Valentukevičius, - sumanėme išleisti šiam žmogui skirtą pašto ženklą. Praėjusių metų pabaigoje kreipėmės į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ryšių skyrių, bet čia sužinojome, kad pavėlavome. Mat norint išleisti proginį pašto ženklą, reikia pradėti jį "daryti" maždaug prieš pusantrų metų. Tada ir kilo sumanymas išleisti P. Dauniui skirtą voką. "Lietuvos paštas" mūsų sumanymui pritarė - taip šis vokas ir atsirado. Vokas atitinka "Lietuvos pašto" ir filatelijos keliamus reikalavimus ir bus platinamas visoje Lietuvoje. Rugsėjo 16 dieną visa Utenos pašte siunčiama korespondencija bus ženklinama specialiu, P. Dauniui skirtu spaudu."
     Be abejonės, šis vokas - tai pirmiausia visiems mums brangaus žmogaus - P. Daunio - pagerbimas. Tačiau yra ir kita šio reikalo pusė. Negalės žmonių organizacijoms visada iškildavo, o ir ateityje tikriausiai iškils klausimas, kaip sveikiesiems kalbėti apie pačią negalę, kad ji netaptų nemaloni, net atgrasi, o tie, kas apie ją kalba, - nuobodūs ir lėkštai moralizuojantys. Vien rodydamas negyvas akiduobes ar kad ir labai tobulus, bet negyvus protezus, mažai ką laimėsi. Žinoma, šitaip primityviai seniai jau niekas nesielgia. Ir vis dėlto tai, ką padarė Prano Daunio fondas, nusipelnė geriausių žodžių. Sumanęs išleisti šį voką, jis ne tik pagerbė P. Daunio atminimą, bet ir labai gražia forma visai Lietuvai priminė, kad be reginčiųjų, pasaulyje dar esama ir brailio rašto, kad šalia reginčių žmonių gyvena ir neregiai. Reikia manyti, kad vokas susilauks dėmesio ir tarp filatelistų, o kada nors - ką gali žinoti? - gal net taps filateline retenybe.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]