GYVENIMO AKTUALIJOS


Augustinas ROTUNDAS

SUSIPAŽINKIME: "LASMEDA"


Tarp mažesniųjų neregių organizacijų yra ir "Lasmeda" - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija. Mintimis apie "Lasmedos" veiklą su "Mūsų žodžio" korespondentu dalijasi šios organizacijos tarybos pirmininkas Gintas Gražulis.
Pasitarti susirinko aklieji ir silpnaregiai masažuotojai iš visos Lietuvos      G.G. "Lasmeda" veikia jau treji metai, ji vienija regėjimo invalidus, turinčius medicininį išsilavinimą. Tai nebūtinai turi būti masažuotojai - "Lasmedos" nare gali tapti, sakysime, medicinos mokyklą baigusi ir vėliau apakusi seselė. Nepriimame žmonių, neturinčių medicininio išsilavinimo, o baigusių, pavyzdžiui, tiktai masažo kursus. Priėmimo procedūra paprasta - žmogus parašo prašymą, prie jo prideda pažymos apie invalidumą ir diplomo, liudijančio apie medicinos specialybės įsigijimą, kopijas - viską įteikia "Lasmedos" sekretorei Marijai Gotbergienei arba kam nors iš tarybos narių. Svarbiausi organizacijos tikslai būtų šie: kelti savo narių kvalifikaciją, skleisti visuomenėje informaciją apie save, o kartu ir apie akluosius masažuotojus, tarpininkauti įsidarbinant, įsigyjant licencijas.
     "M.Ž." Visi tikslai, kol yra tik deklaruojami, būna gražūs ir patrauklūs. Realybė dažnai esti kitokia - ką jūsų organizacija realiai jau yra nuveikusi, ką veikia?
     G.G. Mūsų žmonių profesinis pasirengimas yra tikrai neblogas. Vis dėlto nuolat nekeliant kvalifikacijos, atlaikyti konkurenciją būtų sunku. Taigi kursai! Vien per paskutiniuosius keletą metų du kartus buvo atvykęs dėstytojas iš Kislovodsko - dėstė masažą su manualinės terapijos elementais, vyko kineziterapijos, dveji vaikų masažo kursai. Tarpininkaujame gaunant licencijas, įsidarbinant. Neseniai kartu su Aklųjų ir silpnaregių sąjunga parašėme raštus "Sodrai" dėl neteisingo, mūsų nuomone, regėjimo invalidų, individualių įmonių savininkų apmokestinimo. Pagal išgales padedame savo nariams ir materialiai. Perkame medicinos įrangos: masažo taburečių, kėdžių, stalų, kraujospūdžio matavimo prietaisų. Paskui visa tai parduodame akliesiems masažuotojams palankiomis sąlygomis: žmogus iškart įmoka 10 proc. prietaiso kainos, o likusią sumoka dalimis per keletą mėnesių. Į šią paramą pirmiausia pretenduoja organizacijos nariai. Masažuotojams (ne "Lasmedos" nariams) minėtųjų prietaisų įsigijimo sąlygos nesikeičia, tačiau jie turi tenkintis tik tuo, kas lieka nuo organizacijos narių.
     "M.Ž." Iš kur gaunate lėšų savo veiklai?
     G.G. Daugiausia paramos mums ligi šiol suteikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Naudodamasis proga, visų masažuotojų vardu norėčiau už tai jai padėkoti. Toliau - nario mokestis. Pinigais, kiek man yra žinoma, be LASS, "Lasmedos" daugiau niekas nėra parėmęs. Šiuo metu yra parašyta keletas prašymų, tačiau kol kas kalbėti apie paramą dar anksti. Lėšų paiešką sunkina tai, kad iš Lietuvos pradėjo trauktis daugelis tarptautinių fondų.
     "M.Ž." Lietuvoje neregių masažuotojų, lyginant kad ir su 1990 ar 1991 metais, dabar tikrai keliolika kartų daugiau. Ar ne per daug? Ar nėra trinties tarp jų pačių, ar kaip nors "Lasmeda" reguliuoja savo narių darbinius santykius?
     G.G. Regėjimo negalią turinčių masažuotojų Lietuvoje dabar yra šiek tiek per šimtą ir tikrai ne per daug, galėtų būti dar ir daugiau. Suomijoje tokiam pačiam gyventojų skaičiui jų būtų apie 300. Kitas dalykas, kad didžiausia masažuotojų koncentracija yra Vilniuje. Ką nors reguliuoti dar anksti. Ateis laikas, kai bus galima elgtis panašiai, kaip dabar elgiasi dauguma firmų, dirbančių vienoje kurioje srityje: susitaria ir nusistato kainas ar bent žemutinę jų ribą. Kada nors gal ir mes galėsime tarpusavyje susitarti, kad nugaros masažas kainuoja, sakysime, ne mažiau kaip 20 Lt, bet dabar tai daryti dar anksti. Kol kas nėra reklamos, visuomenė nesupažindinta su aklaisiais masažuotojais - nieko per daug nepareguliuosi.
     "M.Ž." Masažuotojui, kaip ir kiekvienam verslininkui, labai svarbu turėti patalpas. Vieni jūsų nariai jas turi, kiti - dar ne. Vilniuje, Žemaitės g. 21, po truputį atgyja didžiuliai, LASS lėšomis statyti rūmai - ar netraukia jie jūsų žvilgsnių?
     G.G. Tas pastatas iš tikrųjų mus domina. Čia būtų galima įsirengti keliolika darbo vietų, atitverti jas vieną nuo kitos išardomomis sienomis: žmonės dirba, kai reikia, sienos išardomos, patalpa virsta nedidele salyte, joje vyksta kursai. Kursai baigiasi - sienos vėl sumontuojamos ir turime darbo vietas. Nereikia nuomoti salės, vežioti įrengimų. Čia pat galima būtų įsteigti ir savo biurą. Deja, kol kas tai tik perspektyva, graži svajonė, nes norint ten įsikurti, reikia turėti nemažai pinigų, o mes šitiek bent jau dabar neturime.
     "M.Ž." Kokių ateities planų dar turite?
     G.G. Ir toliau organizuosime kursus, kviesimės patyrusius masažo specialistus. Pernelyg skambu būtų kalbėti apie įstatymų keitimą arba įtakos darymą jų leidėjams. Vis dėlto turime pasiekti, kad įsidarbinant gydymo įstaigose pirmenybė būtų teikiama regėjimo negalią turintiems masažuotojams. Apie aklųjų masažuotojų monopolį kalbėti dar anksti, bet apie pirmenybę įsidarbinant, manyčiau, jau galima. Norėtųsi paagituoti jaunus žmones, kad drąsiau rinktųsi masažuotojo specialybę - darbo Lietuvoje visiems užteks!
    
ŽMONĖS, Į KURIUOS GALITE KREIPTIS
    
     Vilniuje
     "Lasmedos" pirmininkas Gintas Gražulis 8-22 331641
     "Lasmedos" sekretorė Marija Gotbergienė 8-22 221056
     Borisas Tajupovas 8-22 263654
     Kaune
     Raimundas Neniškis 8-27 239576
     Klaipėdoje
     Justinas Kubilius 8-26 481819
     Panevėžyje
     Arūnas Preidys 8-25 430158
     Šiauliuose
     Eugenija Kalvelienė 8-21 442344
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]