NEREGYS IR VISUOMENĖ


Vytautas GENDVILAS

TEISINĘ INFORMACIJĄ NEREGIUI


M.Boyle ir D.Dapšienė prie Brailio rašto spausdintuvoVasario 10 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos individualioje įmonėje "Mūsų žodis" rėmėjams ir visuomenei pristatytas 1999 metais vykdytas projektas "Teisinę informaciją neregiui". Ta proga "Mūsų žodyje" lankėsi garbingi svečiai - JAV ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius, Amerikos centro direktorius Michael Boyle ir JAV ambasados kultūros programų specialistė Daiva Dapšienė. Taip pat dalyvavo LASS centro tarybos, Lietuvos aklųjų bibliotekos ir žiniasklaidos atstovai.
     Lietuvos Respublikos konstitucijos 7 straipsnyje yra žodžiai: "Galioja tik paskelbti įstatymai. (...) Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės". Iki 1999 metų Lietuvos Respublikos teisiniai aktai Brailio raštu nebuvo spausdinami. Vadinasi, tik Brailio raštu skaitantiems neregiams jie nebuvo skelbiami. Tačiau neregiai nebuvo ir nėra atleisti nuo atsakomybės prieš įstatymą. Ir apie valstybės teikiamas lengvatas neregiai neturėjo galimybės jiems tinkamu pavidalu gauti informacijos. Šios priežastys ir paskatino kurti projektą "Teisinę informaciją neregiui".
     Projektu siekta aktualią akliesiems ir silpnaregiams juridinę informaciją padaryti prieinamą neregiams. Kartu tikėtasi, jog JAV ambasados Lietuvoje demokratijos komisijos parama atkreips Lietuvos Respublikos institucijų dėmesį į aklųjų ir silpnaregių juridinį švietimą.
     Jau penkeri metai veikia JAV ambasados Lietuvoje Demokratijos komisijos mažų dotacijų programa. Sumanymas leisti teisinę informaciją neregiams būtent ir sutapo su šios programos tikslais. Demokratijos komisija projektui skyrė 10 tūkst. JAV dolerių, t. y. maksimalią sumą.
     Už JAV ambasados Lietuvoje Demokratijos komisijos mažų dotacijų programos skirtas lėšas nupirktas iš karto keturis puslapius spausdinantis Brailio rašto spausdintuvas su visais spaudai reikalingais priedais. Taip pat nupirkta kompiuterinė teisinių aktų duomenų bazė - visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisinių aktų tekstai.
     1999 metais per 220 žurnalą "Mūsų žodis" skaitančiųjų Brailio raštu gavo tris svarbiausių akliesiems ir silpnaregiams teisinių aktų rinkinius. Teisinius aktus atrinko ir rinkinius sudarė juristas Giedrius Stoškus. Buvo spausdinami teisiniai aktai ir pagal individualius užsakymus.
     Prie projekto "Teisinę informaciją neregiui" taip pat prisidėjo ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Projektą įgyvendino LASS IĮ "Mūsų žodis" darbuotojai.
     "Šis projektas yra vienas geriausių pavyzdžių, kokius esu matęs. Jūs gavote nedidelę pinigų sumą, nupirkote tai, ko labiausiai reikia ir pagelbėjote didelei žmonių grupei, - sakė JAV ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Michael Boyle. - Šis puikus sumanymas gimė čia, jūsų kolektyve, o Demokratijos komisija tik sujungė nedidelius pinigus su gera idėja. Mes labai džiaugiamės, kad taip atsitiko".
     Svečiams padovanotas Brailio raštu atspausdintas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas. JAV ambasados pirmasis sekretorius Michael Boyle sakė, jog įstatymų spausdinimas Brailio raštu neregiams sukuria potencialiai vienodas galimybes jais pasinaudoti. Tai puikus demokratijos pavyzdys.
     JAV ambasados kultūros programų specialistė Daiva Dapšienė paaiškino, jog per tuos kelerius metus paremti šimtai projektų, tačiau projektas "Teisinę informaciją neregiui" - vienas iš nedaugelio neįgaliesiems skirtų projektų, kuriuos parėmė JAV Demokratijos komisijos smulkių dotacijų programa. Daiva Dapšienė pabrėžė: "Tai vienas iš geriausiai paruoštų projektų: trumpas, aiškus, puiki anglų kalba".
     Lietuvoje yra per 600 įstatymų, kuriuose minimi žmonės su negalia. Vien tik jų atspausdinimui prireiktų daugybės sąnaudų ir laiko, o ką jau kalbėti apie kitus akliesiems ir silpnaregiams svarbius teisinius aktus. Tačiau svarbu tai, jog dabar yra sukurta galimybė bet kurį teisinį aktą, esantį teisinių aktų kompiuterinėje duomenų bazėje, atspausdinti ir dideliu tiražu, ir vienu egzemplioriumi. Tik svarbu rasti naujų rėmėjų šio sumanymo tęsimui.
     LASS IĮ "Mūsų žodis" įsigyta spausdinimo technika pravers įgyvendinant ir kitus projektus, kuriamus teikti informaciją neregiams. Kompiuterinė teisinių aktų duomenų bazė papildys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių interneto svetainę teisės žiniomis.
     Renginyje dalyvavęs LASS centro tarybos pirmininkas Osvaldas Petrauskas sakė, kad tai ne pirmas aklųjų ir silpnaregių projektas, kurį parėmė Demokratijos komisija: "Mes jau du kartus laimėjome varžybas dėl pinigų, tikimės laimėti ir trečią kartą". Savo sumanymams pinigų iš JAV ambasados Lietuvoje Demokratijos komisijos smulkių dotacijų programos tikisi gauti ir Lietuvos aklųjų biblioteka. Belieka jiems palinkėti sėkmės.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]