IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


GYDYTOJA IR PEDAGOGĖ MARIJA STŽEMINSKA

     Vasario 2 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1890) Marija Stžeminska. Ji - žinomo Vilniaus gydytojo okulisto ir aklųjų globėjo Ignaco Stžeminskio duktė - gimė Vilniuje. Baigusi medicinos mokslus Maskvos universitete, grįžo į gimtąjį Vilnių, dirbo Žvėryno infekcinėje ligoninėje, buvo gera infekcinių ligų gydytoja. Pirmojo pasaulinio karo metais, čia dirbdama, apsikrėtė šiltine ir, ligai susikomplikavus, neteko regėjimo. Savo geros draugės gydytojos Juzefos Daugėlaitės-Mošinskos padedama, kelerius metus vertėsi gydytojos praktika kaip konsultantė. Susidomėjusi aklųjų švietimo problemomis, Varšuvoje baigė specialiosios pedagogikos institutą. Grįžusi į Vilnių 1927 m. dalyvavo steigiant aklųjų globos organizaciją (kuratoriją). Šios organizacijos, ir ypač pačios M. Stžeminskos rūpesčiu, įsteigiama Vilniaus aklųjų mokykla, kurios vedėja ji buvo paskirta nuo 1928 m. rugpjūčio 28 d. ir dirbo iki mirties. Aklųjų mokinių ugdymui taikė naujausius ir pažangiausius metodus, ieškojo akliesiems naujų profesijų. Buvo įsteigusi profesinę mokyklą, vadinamą gimnazija. Marija buvo mylima ir gerbiama ir savo auklėtinių, ir pedagogų.
     Vėžio pakirsta Marija Stžeminska mirė 1937 m. lapkričio 24 d., palaidota Rasų kapinėse. Visi Vilniaus dienraščiai išspausdino apie jos mirtį nekrologus. Tais pačiais metais aklųjų mokykla buvo pavadinta jos vardu.

GABI IR GERO BŪDO PIRMININKĖ VALERIJA

     Vasario 21 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1950) Valerija Banėnaitė, LASS Jonavos rajono tarybos pirmininkė. Ji gimė Slavėnų kaime (Anykščių raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko vaikystėje po persirgto meningito. Turėdama nedidelį regėjimo likutį, sugebėjo baigti Slavėnų pradinę mokyklą. 1961 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų vidurinę internatinę mokyklą, kurią baigė 1969 m. Yra gabi, gero būdo ilgametė LASS darbuotoja. Pradėjusi dirbti LAD Kauno miesto ir rajono biuro pirmininke, daugelį metų vadovauja LASS Jonavos rajono tarybai, yra jautri savo organizacijos nariams.

PIRMININKĖ TERESĖ SOBESTIJANSKIENĖ

     Vasario 28 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1940) Teresė Marušauskaitė-Sobestijanskienė, LASS Kėdainių rajono tarybos pirmininkė. Ji gimė Bituoriškių kaime (Kauno raj.), valstiečių šeimoje. Nemato nuo pigmentinės distrofijos, regėjimas silpo pamažu. 1949-1958 m. gyveno tremtyje (Irkutsko sritis, Bajandajaus raj.). 1965 m. baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. 1984-1990 m. dirbo Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Brailio rašto mokytoja Kėdainių rajone. Nuo 1987 m. yra LASS Kėdainių rajono tarybos pirmininkė. LASS rajono organizacijai vadovauja išradingai: organizuojama įvairių renginių, veikia meno mėgėjų kolektyvai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]