IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


VANDA KAZLAUSKIENĖ

     Rugsėjo 14 dieną sukanka 75 metai, kai gimė (1924) Vanda Kulytė-Kazlauskienė, pedagogė, viena pirmųjų Lietuvos aklųjų draugijos darbuotojų.
     Ji gimė Mažeikiuose, geležinkeliečio šeimoje. 1943 m. baigė Vilniaus trečiosios gimnazijos pedagoginę klasę ir tais pačiais metais pradėjo dirbti auklėtoja Kauno aklųjų institute. LAD organizacinio biuro prie Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato pirmininkas Antanas Jonynas ją pakvietė dirbti į Vilnių ir nuo 1944 m. spalio 1 d. buvo paskirta LAD organizacinio biuro inspektore, o nuo tų pačių metų lapkričio 15 d. - vyr. inspektore, pavedus jai tvarkyti kultūros ir švietimo reikalus. Šiose pareigose dirbo iki 1947 m. gruodžio 15 d. Nuo 1948 m. balandžio iki lapkričio dirbo Vilniaus skyriaus valdybos sekretore, nuo 1951 m. rugsėjo iki 1952 m. rugsėjo dirbo LAD Vilniaus srities ir miesto skyriaus valdybos pirmininke. Dirbdama draugijoje, buvo pirmoji LAD centro valdybos prezidiumo sekretorė, Vilniaus aklųjų įmonės bibliotekos vedėja, Brailio raštu perrašinėjo knygas, mokė akluosius Brailio rašto.
     1944-1951 m. V. Kazlauskienė studijavo Vilniaus universitete rusų kalbą ir literatūrą. Baigusi universitetą, dirbo mokytoja Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje. Iš ten ir į pensiją išėjo.
    
NIKOLAJUS KUKINAS

     Rugsėjo 15 dieną sukanka 105 metai, kai gimė (1894) Nikolajus Kukinas, Vilniaus aklųjų įmonės (1941-1944) direktorius.
     Nikolajus (Nikalojus) Kukinas gimė Rusijoje. Studijavo teisę Dorpato (Tartu) universitete, baigė tik vieną kursą. Pirmojo pasaulinio karo metu mokėsi Kijevo karo mokykloje, kurią baigė 1916 m. Karui pasibaigus, atvyko į Lietuvą. Nuo 1919 m. birželio 22 d. iki 1932 m. vasario 16 d. tarnavo nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. 1932-1940 m. priklausė Lietuvos karo invalidų sąjungai. Įstaigose dirbo raštvedžio ir buhalterio darbus.
     Prie sovietų valdžios N. Kukinas dirbo buhalterio padėjėju Socialinio aprūpinimo liaudies komisariato Kauno skyriaus įmonėse. Netrukus buvo perkeltas į Vilnių. Vilniaus miesto socialinio aprūpinimo skyriaus vedėjas nuo 1940 m. lapkričio 1 d. jį paskyrė parduotuvės Nr.1, pardavinėjusios aklųjų dirbtuvių produkciją, buhalteriu-pardavėju.
     1941 m. balandžio 8 d. parduotuvė Nr.1 buvo sujungta su Vilniaus miesto socialinio aprūpinimo skyriaus aklųjų dirbtuvėmis, ir naujasis darinys pavadintas aklųjų įmone. Tos įmonės vedėju buvo paskirtas N. Kukinas. Aklųjų įmonei jis vadovavo ir sunkiais vokiečių okupacijos metais. Jo pastangomis įmonę pavyko išsaugoti neuždarytą, būrys aklųjų turėjo darbą: pynė krepšius, gamino šepečius ir kt. produkciją. Įmonei teko ištverti dviejų per Vilnių persiritusių karo frontų bangas. Antroji banga buvo ypač baisi - nuo žemės paviršiaus nušlavė aklųjų įmonės pastatus ir nusinešė keturių darbininkų gyvybes.
     LAD organizacinis biuras N. Kukiną nuo 1944 m. lapkričio 15 d. atleido iš Vilniaus aklųjų įmonės direktoriaus pareigų. Jo vietoje nuo tos pat dienos įmonės direktoriumi paskyrė neregį darbininką Kostantą Michaleckį. Pats N. Kukinas netrukus buvo ištremtas į Sibirą.
     Neregiai darbininkai Nikolajų Kukiną, kaip nuoširdų ir rūpestingą žmogų, geru žodžiu ilgai minėjo. Kada N. Kukinas mirė, žinių nėra.
    
ADOLFAS VENCKEVIČIUS

     Rugsėjo 30 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1929) Adolfas Venckevičius, žurnalistas, ilgametis žurnalo "Mūsų žodis" vyriausiasis redaktorius, rašytojas.
     Jis gimė Vencentavo kaime, netoli Tverų (Plungės raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko vaikystėje susižeidęs sprogmenimis. 1948 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Dar jos nebaigęs, 1951 m. rudenį buvo paskirtas LAD Klaipėdos srities skyriaus valdybos pirmininku. 1952 m. grįžo į aklųjų mokyklą ir ją baigė 1955 m. Įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960 m. baigęs universitetą, kurį laiką dirbo darbininku Šiaulių aklųjų įmonėje. Nuo 1961 m. gegužės 13 d. - LAD Šiaulių įmonės pirminės organizacijos biuro pirmininkas, nuo 1961 rugsėjo 8 d.- LAD Šiaulių tarprajoninės valdybos pirmininkas. 1963-1996 m. A. Venckevičius - žurnalo "Mūsų žodis" vyriausiasis redaktorius. LAD penktame - dešimtame suvažiavimuose buvo renkamas centro valdybos ir jos prezidiumo nariu.
     A. Venckevičius yra parašęs šimtus straipsnių, esė ir apybraižų. Jo plunksnai priklauso ne vienas apsakymas, išspausdintas "Pergalės", "Švyturio", "Jaunimo gretų" ir kt. žurnaluose, savaitraštyje "Literatūra ir menas". Yra dviejų knygų sudarytojas "Tu nežinai mano nerimo" ir "Susipažink su mano gyvenimu" bei dviejų scenarijų dokumentiniams kino filmams autorius. 1997 m. išleido apsakymų knygą "Gyvatė valgo ledus", jau pasirodė ir antroji knyga "Anapus vaivorykštės".
     1979 m. Adolfui Venckevičiui buvo suteiktas LTSR nusipelniusio žurnalisto vardas. Už nuopelnus žurnalistiniame darbe ir draugijos veikloje 1981 m. paskirta LAD tiflologinė premija.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]