PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ METAI


Aldona JAKOVONIENĖ
 LASS narė

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ PROBLEMOS - MŪSŲ BENDRAS RŪPESTIS


Kiekviena karta turi savų problemų ir sunkumų. Jų vienas, užsidaręs tarp keturių sienų, nepajėgia įveikti nei vaikas, nei žilagalvis senelis. Todėl pagrindinis visos Tarptautinių pagyvenusių žmonių metų programos tikslas - suburti žmones, kad visi vienas kitą jaustų, bendrautų, kad visi būtų aktyvūs gyvenimo dalyviai, o ne stebėtojai.
     1999 m. kovo 5 dieną Šalčininkų miesto Dienos centre įvyko pasitarimas "Pagyvenusių žmonių problemos - mūsų bendras rūpestis". Pasitarime dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės administratorius B.Doškevič, savivaldybės gydytojas J.Vachmianinas, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja R.Sokolovič, vedėjos pavaduotoja A.Tamošauskienė, darbo biržos direktorė T.Goj, "Sodros" vedėja L.Peciukonytė, kultūros skyriaus vedėja Z.Griaznova, LID Šalčininkų rajono skyriaus pirmininkė J.Liachovič, LASS Šalčininkų rajono tarybos pirmininkė J.Davidovič, Raudonojo kryžiaus gailestingoji sesuo D.Urbelionytė, Dienos centro neįgaliesiems vadovė K.Kolendo, rajono seniūnijų vyr. inspektoriai globai.
     Pasitarimą vedė socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja R.Sokolovič. Visi susirinkusieji per pasitarimą kalbėjo apie rajono rūpesčius, socialinių pašalpų mokėjimą, bedarbystės problemas bei jų sprendimo perspektyvas. Daug bedarbių įdarbinama dirbti viešuosius darbus, bendradarbiaujame su darbdaviais, siunčiame mokytis ir įsigyti rajonui reikalingų profesijų. Buvo kalbama apie invalidams rūpimas problemas - sauskelnių, vaistų kompensavimą, teikiamų socialinių paslaugų tinklo plėtojimą rajone.
     Aš manau, jog 1999-ųjų, Tarptautinių pagyvenusių žmonių metų, programa - tai tik pradžia visų darbų ir rūpesčių, kurių pabaigos negali ir neturi būti. Pagyvenusių žmonių problemos nesibaigia pensijos paskyrimu, nedaug ką išsprendžia ir viena kita lengvata. Svarbiausias tikslas - padėti kurti Lietuvai būdingą požiūrį į pagyvenusį žmogų, kuris visą gyvenimą dirbo, augino vaikus, rūpinosi savo šeimos ir valstybės gerove. Pasitarime priimta Šalčininkų rajono veiksmų, skirtų Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams, programa.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]